Xây dựng Đảng

Cần những liều thuốc đặc trị cho căn bệnh “chạy chức, chạy quyền”
Chạy chức, chạy quyền là căn bệnh nguy hại, là nguồn gốc và nguyên nhân của tham nhũng, tiêu cực. Tục ngữ có câu: “Thuốc đắng giã tật”, cho nên cần phải có những thang thuốc đặc trị.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chính trị trong quân đội
Sáng 25-6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị cán bộ chính trị toàn quân 6 tháng đầu năm 2020. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Phong trào thi đua Quyết thắng: toàn diện, đồng bộ, hiệu quả
Ngày 23/6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ X.

Lãnh tụ Hồ Chí Minh - nhà sáng tạo lý luận cách mạng
Năm 2011 khi xuất bản Hồ Chí Minh Toàn tập lần thứ ba, Hội đồng xuất bản đã giới thiệu với bạn đọc trong nước và trên thế giới rằng: "...Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ ba trở thành bộ sách kinh điển lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn cao về cách mạng Việt Nam. Bộ sách đã ...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, Bản lĩnh, Đổi mới vì Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội xứng đáng với truyền thống 90 năm
Ngày 16-1-2020, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, Bản lĩnh, Đổi mới vì Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội (1930-2020)”, Tạp chí Lý luận chính trị xin ...

Để tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân hiện nay
Với quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam vì sự phồn vinh của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, Đảng đang tích cực xây dựng, chỉnh đốn; thực hiện kiểm soát quyền lực; phát huy tiềm lực, khắc phục những trở lực, tha hóa trong Đảng; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi ...

Đảng viên, cán bộ lãnh đạo phải tiên phong, gương mẫu
Trong con mắt của quần chúng, người đảng viên, cán bộ lãnh đạo phải là những người tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi mặt. Đó không chỉ là đòi hỏi mà còn là phẩm chất, nhân cách cần có của đảng viên, nhất là người cán bộ lãnh đạo trong giai đoạn mới.

Kiểm soát, ngăn chặn “nhóm lợi ích” ở Việt Nam hiện nay
Trong thời gian gần đây, nhiều bài viết, đề tài nghiên cứu đã bước đầu làm sáng tỏ, nhất là trên phương diện lý luận một số vấn đề về “nhóm lợi ích”, nhưng vẫn chưa phản ánh được đầy đủ đặc điểm, bản chất, phương thức tác động, nguyên nhân hình thành “nhóm lợi ích”. ...

Phát huy dân chủ trong công tác cán bộ ở nước ta hiện nay: Thực trạng và giải pháp
Phát huy dân chủ trong công tác cán bộ không chỉ nhằm góp phần lựa chọn những người có đức, có tài cho dân, cho nước mà còn là giải pháp quan trọng nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân để huy động tốt mọi nguồn lực của các giai tầng trong xã hội, góp phần quan ...

Tổ chức Đảng vững mạnh, nhà trường phát triển
Nhiều tổ chức Đảng trong các trường học trên địa bàn TP. Huế đã có cách làm hay, hiệu quả trong công tác phát triển đảng viên mới, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.