Xây dựng Đảng

Nêu gương - nhiệm vụ quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ
Đọc, nghiên cứu kỹ bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” sẽ thấy trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt luôn ...

"Đảng bộ Công an cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng"
Bộ Chính trị nhấn mạnh Đảng bộ Công an cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng.

Chuyển giao thế hệ là quy luật tất yếu
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được xem là mốc chuyển giao thế hệ lãnh đạo không chỉ ở cơ sở mà cả Trung ương. Do đó, yêu cầu đối với công tác cán bộ cần được đặt ra nghiêm túc.

Kinh nghiệm từ đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy
16/16 Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội. Nhiều bài học kinh nghiệm được đúc rút từ các khâu của đại hội là cơ sở quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020–2025, tiến tới Đại hội toàn ...

Xử lý các dự án yếu kém: Doanh nghiệp đề xuất phương án, chịu trách nhiệm
Chiều 9/9, tại Trụ sở Chính phủ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương chủ trì Phiên họp thứ 12 của Ban chỉ đạo nhằm xem xét về ...

Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định sẽ giúp chuyển hóa nguy cơ thành thời cơ
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là bài học được đặt lên hàng đầu trong số 5 bài học kinh nghiệm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu lên trong bài viết ...

Bộ Chính trị làm việc với các đảng bộ trực thuộc Trung ương
Từ ngày 31/8 đến ngày 5/9, Bộ Chính trị đã làm việc tập thể và tiếp tục làm việc theo nhóm với 10 đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo tinh thần Chỉ thị số ...

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới
Ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có bài viết nhan đề: “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa ...

Bản lĩnh của một Đảng cầm quyền là luôn thấy được khuyết điểm để sửa chữa
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, một Đảng mà thấy được khuyết điểm, sai lầm của mình mà sửa chữa, khắc phục thì đó là Đảng có bản lĩnh

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật một số tổ chức đảng, đảng viên
Từ ngày 11-13/8/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ 47. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.