Giới thiệu  » Phòng Tổng hợp - Thông tin

Cập nhật lúc : 20:39 10/10/2014

Phòng Tổng hợp - Thông tin


      

 

 

 

Họ và tên: HOÀNG THỊ TỐ NGA

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại phòng làm việc: 080.54140

Điện thoại di động: 0935.993.369

Thư điện tử: httnga.btg@tinhuyhue.vn

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Họ và tên: MAI LƯƠNG XUÂN HOÀI

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại phòng làm việc: 080.54147

Điện thoại di động: 0914.050.788

Thư điện tử: mlxhoai.btg@tinhuyhue.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: TRẦN THỊ THANH TÂM

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại phòng làm việc: 080.54147

Điện thoại di động: 0905.547.099

Thư điện tử: ttttam.btg@tinhuyhue.vn

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: VÕ VIỆT HƯNG

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại phòng làm việc: 080.54140

Điện thoại di động: 0942.463.578

Thư điện tử: vvhung.btg@tinhuyhue.vn

 

 

 

       

 

 

 

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOA ĐÀO

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại phòng làm việc: 080.54140

Điện thoại di động: 0976.444.126

Thư điện tử: nthdao.btg@tinhuyhue.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

  Họ và tên: VÕ THỊ MAI

  Chức vụ: Chuyên viên

  Điện thoại phòng làm việc: 080.54147

  Điện thoại di động: 0339.897.650

  Thư điện tử: 

 

 

 

 Tin bài liên quan