Giới thiệu  » Phòng Khoa giáo-Văn hóa văn nghệ

Cập nhật lúc : 21:43 10/10/2014

Phòng Khoa giáo-Văn hóa văn nghệ


Họ và tên: HUỲNH VĂN TUẤN

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại phòng làm việc: 080.54143

Điện thoại di động: 0983.431.150

Thư điện tử: hvtuan.btg@tinhuyhue.vn

 

Họ và tên: TRẦN XUÂN NGUYỆN

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại phòng làm việc: 080.54198

Điện thoại di động: 0906.474.216

Thư điện tử: txnguyen.btg@tinhuyhue.vn

 

Họ và tên: CHÂU THỊ THU HÀ

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại phòng làm việc: 080.54198

Điện thoại di động: 0914.219.747

Thư điện tử: cttha.btg@tinhuyhue.vn

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại phòng làm việc: 080.54143

Điện thoại di động: 0976.264.765

Thư điện tử: ntbngoc.btg@tinhuyhue.vn


 

 

                                    

Họ và tên: VÕ THỊ MAI

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại phòng làm việc: 080.54143

Điện thoại di động: 

Thư điện tử: 

 

 

 

 

 

Tin bài liên quan