Giới thiệu  » Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng

Cập nhật lúc : 14:09 08/12/2014

Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng


Họ và tên: MAI LƯƠNG XUÂN HOÀI

Chức vụ: Trưởng phòng 

Điện thoại phòng làm việc: 080.54199

Điện thoại di động: 0914.050.788

Thư điện tử: mlxhoai.btg@tinhuyhue.vn

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: HUỲNH NGỌC THANH

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại phòng làm việc: 080.54199

Điện thoại di động: 0914.215.769

Thư điện tử: hnthanh.btg@tinhuyhue.vn

 

 

 

 

Họ và tên: ĐỖ TRỌNG DŨNG

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại phòng làm việc: 080.54146

Điện thoại di động: 0906.404.061

Thư điện tử: dtdung.btg@tinhuyhue.vn

 

 

 

 

 

 

 


Họ và tên: ĐỒNG THỊ LY

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại phòng làm việc: 080.54146

Điện thoại di động: 0906.550.544

Thư điện tử: dtly.btg@tinhuyhue.vn

 

 

        

 

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại phòng làm việc: 080.54146

Điện thoại di động: 0915.834.161

Thư điện tử: nthuong.btg@tinhuyhue.vn