Giới thiệu  » Lãnh đạo Ban

Cập nhật lúc : 08:44 06/01/2015

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo


 

Họ và tên: HOÀNG KHÁNH HÙNG

Chức vụ: UVTV - Trưởng Ban

Điện thoại phòng làm việc: 080.54258

Thư điện tử:

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Họ và tên: NGUYỄN CHÍ QUANG

Chức vụ: TUV - Phó Trưởng Ban Thường trực

Điện thoại phòng làm việc: 080.54139

Thư điện tử: ncquang.btg@tinhuyhue.vn

 

 


  

 

 

 

Họ và tên: NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

Điện thoại phòng làm việc: 080.54259

Thư điện tử: