Giới thiệu  » Lãnh đạo Ban

Cập nhật lúc : 08:44 06/01/2015

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo


 

Họ và tên: HOÀNG KHÁNH HÙNG

Chức vụ: UVTV - Trưởng Ban

Điện thoại phòng làm việc: 080.54258

Thư điện tử:

 

 


 

 

 

 

Họ và tên: NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Thường trực

Điện thoại phòng làm việc: 080.54259

Thư điện tử:  

 

Họ và tên: NGUYỄN THÀNH NHÂN

Chức vụ: Phó Trưởng Ban 

Điện thoại phòng làm việc: 

Thư điện tử: