Giáo dục lý luận chính trị

Cập nhật lúc : 14:16 08/08/2019

Hương Trà: tổ chức lớp bồi dưỡng Chính trị đầu năm học mới 2019 – 2020

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 05/8/2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị năm học 2019-2020 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã.


Tham gia khóa học, các học viên sẽ được nghiên cứu, quán triệt một số nội dung quan trọng như: trọng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nhất là trên mạng internet, mạng xã hội gắn NQ 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Lớp học sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nghiên cứu, quán triệt thêm một số nội dung  NQ 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Kỹ năng kiềm chế cảm xúc cho giáo viên mầm non.

Đợt bồi dưỡng chính trị lần này được tổ chức từ ngày 05/08/2019 cho đến hết ngày 16/08/2019.

HOA ĐÀO

Tin bài liên quan