Giáo dục lý luận chính trị

Nội dung, phương thức cầm quyền của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Đại hội XI, XII của Đảng yêu cầu phải làm rõ về nội dung, phương thức, mô hình cầm quyền của Đảng, về đặc điểm, điều kiện để một Đảng duy nhất cầm quyền một cách hiệu quả, bền vững. Bài viết tập trung làm rõ những vấn đề Đảng ta đã nêu ra, trong đó có sự nhận thức lý luận ...

Thành ủy Huế tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019
Ngày 20/09, Thành ủy Huế tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi thành phố Huế năm 2019 (Vòng chung khảo). Đến dự có các đồng chí Nguyễn Chí Quang - Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Cư - UVTV, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế.

Lòng tin của nhân dân là giá trị trung tâm chi phối toàn bộ hệ giá trị để đánh giá đúng cán bộ
“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”(1); “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”(2). Hầu như mọi người đều biết tới lời dạy này của Bác Hồ, nhưng trên thực tế việc thực hiện lời dạy sâu sắc ấy vẫn đang còn nhiều thiếu sót. Nghị quyết Hội nghị lần ...

Tuyên truyền lưu động - cầu nối của Đảng với Dân
Với phương thức hoạt động là tiếp xúc trực tiếp với người dân, đội tuyên truyền lưu động các cấp thực sự là nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn ...

Cán bộ tuyên giáo tự làm công tác tư tưởng cho mình
Một trong những nhiệm vụ của cán bộ tuyên giáo là làm công tác tư tưởng cho mọi người. Nhưng trong mỗi giai đoạn cách mạng, đặc biệt là trước những thách thức mới luôn có những áp lực tư tưởng không hề nhỏ đối với cán bộ tuyên giáo. Câu hỏi đặt ra là, ai sẽ làm công tác tưởng cho ...

A Lưới: Quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy
Ngày 09/8/2019, Huyện ủy A Lưới tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ...

Hương Thủy: Triển khai một số chủ trương của Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình mới
Chiều ngày 06/8/2019, Thị ủy Hương Thủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai một số chủ trương mới của Đảng về công tác tư tưởng và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.

Hương Trà: tổ chức lớp bồi dưỡng Chính trị đầu năm học mới 2019 – 2020
Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 05/8/2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị năm học 2019-2020 cho đội ngũ cán bộ quản lý, ...

A Lưới: Khai mạc bồi dưỡng chính trị hè đợt I năm 2019
Ngày 6/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy A Lưới tổ chức bồi dưỡng chính trị hè đợt I năm 2019 cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của các trường trực thuộc Phòng giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới.

Phú Lộc: Quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy
Chiều ngày 05/8/2019, Huyện ủy Phú Lộc tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản mới của Trung ương, ...