Giáo dục lý luận chính trị

A Lưới: Quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy
Ngày 09/8/2019, Huyện ủy A Lưới tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ...

Hương Thủy: Triển khai một số chủ trương của Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình mới
Chiều ngày 06/8/2019, Thị ủy Hương Thủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai một số chủ trương mới của Đảng về công tác tư tưởng và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.

Hương Trà: tổ chức lớp bồi dưỡng Chính trị đầu năm học mới 2019 – 2020
Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 05/8/2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị năm học 2019-2020 cho đội ngũ cán bộ quản lý, ...

A Lưới: Khai mạc bồi dưỡng chính trị hè đợt I năm 2019
Ngày 6/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy A Lưới tổ chức bồi dưỡng chính trị hè đợt I năm 2019 cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của các trường trực thuộc Phòng giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới.

Phú Lộc: Quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy
Chiều ngày 05/8/2019, Huyện ủy Phú Lộc tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản mới của Trung ương, ...

Quảng Điền: Quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy
Sáng ngày 07/8, Huyện ủy Quảng Điền tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy.

Một vài suy nghĩ về công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay
Với kinh nghiệm hơn nửa thế kỷ làm công tác tư tưởng của Đảng, đồng chí Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), nguyên Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, nguyên Tổng biên tập Báo điện tử ...

Hương Trà: Quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy
Chiều ngày 05/8, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thị xã để quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tỉnh ủy

Nam Đông: Quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy
Ngày 01/8, Huyện ủy Nam Đông tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Ban Bí thư, Bộ Chính ...

Quốc tế cộng sản đối với phong trào cách mạng ở các nước Đông Âu - vai trò và bài học kinh nghiệm
Trong lịch sử phong trào cộng sản quốc tế, Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) có vị trí, vai trò to lớn. Ngay khi ra đời, Quốc tế Cộng sản đã có những ảnh hưởng to lớn với phong trào cách mạng ở các nước Đông Âu. Những ảnh hưởng đó diễn ra trên nhiều phương diện: thúc đẩy sự ra đời ...