Giáo dục lý luận chính trị

Kết quả công tác lý luận chính trị năm 2019
Trong năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự tích cực, chủ động trong tham mưu, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và của cấp ủy đảng các cấp, công tác lý luận chính trị được triển khai thực hiện đảm bảo theo yêu cầu và các kế ...

Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện: Đổi mới để phát triển
Qua hơn 11 năm thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh” (Quyết định 185), các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện (gọi tắt là trung tâm) trên toàn quốc đã ...

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN CHÍ THANH TỔ CHỨC HỘI THI HỌC VIÊN HỌC GIỎI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LẦN THỨ II - NĂM 2019
Sáng ngày 14/11/ 2019, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ II - năm 2019 tại Hội trường lớn của Nhà trường.

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức dựa trên khung năng lực trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức đòi hỏi phải có sự thay đổi từ việc xác định nhu cầu, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng. Để xác định đúng đối tượng, đúng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cần ...

Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước
Cách đây 50 năm, tháng 6-1969, tại Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập(1). Đây là chính phủ liên hiệp rộng rãi, nêu cao ngọn cờ của cách mạng miền Nam là độc lập - dân chủ - hòa bình - trung lập, tập hợp các lực ...

Nội dung, phương thức cầm quyền của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Đại hội XI, XII của Đảng yêu cầu phải làm rõ về nội dung, phương thức, mô hình cầm quyền của Đảng, về đặc điểm, điều kiện để một Đảng duy nhất cầm quyền một cách hiệu quả, bền vững. Bài viết tập trung làm rõ những vấn đề Đảng ta đã nêu ra, trong đó có sự nhận thức lý luận ...

Thành ủy Huế tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019
Ngày 20/09, Thành ủy Huế tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi thành phố Huế năm 2019 (Vòng chung khảo). Đến dự có các đồng chí Nguyễn Chí Quang - Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Cư - UVTV, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế.

Lòng tin của nhân dân là giá trị trung tâm chi phối toàn bộ hệ giá trị để đánh giá đúng cán bộ
“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”(1); “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”(2). Hầu như mọi người đều biết tới lời dạy này của Bác Hồ, nhưng trên thực tế việc thực hiện lời dạy sâu sắc ấy vẫn đang còn nhiều thiếu sót. Nghị quyết Hội nghị lần ...

Tuyên truyền lưu động - cầu nối của Đảng với Dân
Với phương thức hoạt động là tiếp xúc trực tiếp với người dân, đội tuyên truyền lưu động các cấp thực sự là nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn ...

Cán bộ tuyên giáo tự làm công tác tư tưởng cho mình
Một trong những nhiệm vụ của cán bộ tuyên giáo là làm công tác tư tưởng cho mọi người. Nhưng trong mỗi giai đoạn cách mạng, đặc biệt là trước những thách thức mới luôn có những áp lực tư tưởng không hề nhỏ đối với cán bộ tuyên giáo. Câu hỏi đặt ra là, ai sẽ làm công tác tưởng cho ...