Giáo dục lý luận chính trị

Huy động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng
Trong cuộc chiến chống suy thoái, biến chất mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đề ra, sự tham gia góp sức của Nhân dân càng trở nên cần thiết và quan trọng.

Thảo luận về kinh tế thị trường định hướng XHCN và kinh tế tư nhân
Ngày 1-3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương (Hội đồng) tiến hành kỳ họp thứ hai. Ðồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng tập trung thảo luận hai Dự thảo Báo cáo tư vấn: "Một số ...

Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Ngày 23/2/2016, Tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đóng góp xây dựng Đề án Trung ương 6.

Nhận diện một loại “vi rút” của quyền lực
Tham nhũng là biểu hiện phát tác bệnh tật từ một loại “vi rút” của quyền lực. Tệ nạn này có thể diễn ra trên quy mô và phạm vi ngày càng lớn, gây hậu quả trầm trọng hơn nếu không kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi trong đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm giữ chức quyền hiện nay khi chúng ta ...

Sẵn sàng hợp tác nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Tổng Biên tập báo Thừa Thiên Huế khẳng định như vậy tại hội nghị cộng tác viên (CTV) với chủ đề: “Nâng cao chất lượng và đa dạng thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng” tổ chức chiều 22/2.

Họ chỉ biết nói xấu đất nước!
Từ ngày mạng xã hội phát triển, lại được BBC, VOA, RFI, RFA,… o bế, khuyến khích, trên in-tơ-nét xuất hiện một số người nhân danh phản biện để cổ vũ các bình luận, đánh giá tiêu cực về Việt Nam; hung hăng phản đối các bình luận, đánh giá tích cực về Việt Nam! Và thái độ tiêu cực, ý ...

Ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - nhiệm vụ then chốt để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh
Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta.

Thiết kế lại chương trình lý luận chính trị cho các trường đại học
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết đang giao cho các đơn vị liên quan xây dựng và đề xuất chương trình lý luận chính trị trong các trường đại học chuẩn cả về nội dung, thời gian và phương thức đào tạo nhằm giảm tải và khó khăn cho các trường trong việc thiết kế chương trình.

Hương Trà: Triển khai công tác bồi dưỡng lý luận chính trị và hoạt động báo cáo viên năm 2017
Thị ủy Hương Trà vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bồi dưỡng lý luận chính trị và hoạt động báo cáo viên năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2016
Thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2016, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh và chuẩn bị cho Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi do Ban Tuyên giáo Trung ...