Giáo dục lý luận chính trị

Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2016
Thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2016, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh và chuẩn bị cho Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi do Ban Tuyên giáo Trung ...

Hội nghị giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2016 khu vực miền Trung - Tây Nguyên tổ chức tại Huế
Trong 2 ngày 11 và 12/11/2016, được sự quan tâm tạo điều kiện của Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2016 của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đồng chí Phạm Văn Linh - Phó trưởng Ban Tuyên ...

Hội thi học viên giỏi lý luận chính trị lần thứ nhất năm 2016
Sáng 3/10, trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức khai mạc hội thi học viên giỏi lý luận chính trị lần thứ nhất năm 2016. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thái Sơn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
Triển khai Kế hoạch số 07-KH/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gắn với triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị ...

Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, triển khai nghị quyết của Đảng
Học tập, triển khai nghị quyết của Đảng là khâu đầu tiên và rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, là điều kiện tiên quyết đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Hội đồng lý luận TW đẩy mạnh chống âm mưu "diễn biến hòa bình"
Hội đồng Lý luận Trung ương đã đẩy mạnh đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực lý luận chính trị. Hội đồng xây dựng và tổ chức báo cáo chuyên đề trong Chương trình nghiên cứu, học tập của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chương trình bồi dưỡng, nâng cao kiến ...

Kế hoạch tổ chức quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) được tổ chức từ ngày 04/5 đến ngày 07/5/2015 tại Thủ đô Hà Nội, đã thảo luận, cho ý kiến về Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; về số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội ...

Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển lý luận cách mạng vô sản vào thực tiễn cách mạng Việt Nam
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã kiên trì, bền bỉ, có lúc phải vượt qua những thử thách khắc nghiệt để vận dụng và phát triển lý luận cách mạng vô sản phù hợp với thực tiễn Việt Nam, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội; xây dựng nên ...

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Huyện Nam Đông
Sáng nay, ngày 21/4/2015, trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh phối hợp Huyện ủy Nam Đông tổ chức Lễ Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính năm học 2013 - 2015. Đến dự có đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Trần Xuân Bình - ...

Phú Vang: Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Sáng ngày 30-3, huyện Phú Vang tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền- Ủy viên thường vụ – Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy dự và phát biểu tại ...