Giáo dục lý luận chính trị

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo
Vượt lên nhiều khó khăn, thách thức, với phương châm: “Tuyên giáo đi trước, đi cùng”, “Hướng mạnh về cơ sở”, “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng”, ngành Tuyên giáo đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, góp phần tạo sự ...

Chủ động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên để góp phần xây dựng Đảng về đạo đức
Thực tiễn cho thấy, xây dựng Đảng về đạo đức và việc đề cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên có mối quan hệ mật thiết, không thể tách rời, nhất là trong bối cảnh Đảng và nhân dân ta đang đẩy mạnh thực hiện chủ trương ở tầm chiến lược về xây ...

Sức sống bền vững củaTuyên ngôn của Đảng Cộng sản
Tại hội thảo khoa học quốc tế: “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản – Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay” được tổ chức ngày 26/2 nhân kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (1848 -2018), đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư ...

HỘI NGHỊ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018 “ XÂY DỰNG PHONG CÁCH, TÁC PHONG CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CỦA CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
Sáng ngày 05/2/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018. Đến dự hội ...

Một số giải pháp đột phá nhằm phát huy nhân tố con người trong phát triển đất nước
Đảng và Nhà nước ta sớm nhận thức rõ vai trò quyết định của nhân tố con người và luôn đặc biệt quan tâm xây dựng con người Việt Nam mới và phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Tiếp theo tinh thần các Đại hội trước, Đại hội XII của Đảng đề ra ...

Huyện ủy Quảng Điền tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
Chiều ngày 28/12/2017, tại Thị trấn Sịa, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền đã tổ chức Hội nghị giao ban việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017. Tham dự hội nghị có đại diện ...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sơ khảo cụm phía Nam Hội thi lý luận chính trị giỏi tỉnh cụm phía Bắc năm 2017 tại huyện Phú Vang
Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh và chuẩn bị cho Vòng chung khảo Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2017, hướng đến Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ...

Các giảng viên sôi nổi tranh tài tại Vòng sơ khảo Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh cụm phía Bắc năm 2017 tại thị xã Hương Trà
Ngày 16/12/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh vòng sơ khảo cụm phía Bắc năm 2017 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Hương Trà; đây là hoạt động nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trên ...

65 học viên tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng cộng sản và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam… là hai trong những nội dung học tập của lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính các đoàn thể chính trị - xã hội năm học 2017 – 2018 được Trường Chính trị ...

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
Sáng ngày 29/11, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí trong ban Thường trực, Thường ...