Giáo dục lý luận chính trị

Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Nhận rõ hơn nữa quan điểm và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược của Đảng ta
Trong Văn kiện Đại hội XII, khi đánh giá về công tác cán bộ trong những năm vừa qua Đảng ta nhận định: “... Việc thực hiện chính sách cán bộ trong hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm” (1); tuy nhiên, “chúng ta lại chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu, tư ...

Chuẩn mực đạo đức trong Đảng - lịch sử và những yêu cầu đặt ra hiện nay
Đạo đức thuộc phạm trù ý thức xã hội và là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng. Vì vậy, đạo đức có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển xã hội. Từ buổi sơ khai, đạo đức đã được quy chiếu như những chuẩn mực cần thiết điều chỉnh hành vi của con người, sự ứng xử của ...

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên thành phố Huế năm 2018
Sáng ngày 7/5/2018 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Huế, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh phối hợp với Thành ủy, UBND thành phố Huế tổ chức buổi lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cho hơn 50 học viên là cán bộ, công chức, viên chức ...

Giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Chiều ngày 3/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thái Sơn, ...

Một số kết quả nổi bật qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Quan điểm của V.I.Lê nin về phòng chống tham nhũng - Gợi ý cho Việt Nam
Những chỉ dẫn của Lênin về nguồn gốc, bản chất, tính chất và sự nguy hại của tệ quan liêu, tham nhũng cũng như sự cần thiết phải đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng đã được vận dụng sáng tạo và giải quyết phù hợp với điều kiện của mỗi quốc gia.

Đoàn Giám sát Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tiến hành giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền
Thực hiện Quyết định số 77-QĐ/BTG, ngày 07/3/2018 về giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền, đoàn Giám sát Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành các phiên làm việc với Đảng ủy xã Quảng Thành và Đảng ủy Thị trấn Sịa, huyện ...

NHỮNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM VỀ CHỈ THỊ 05 CẦN THỰC HIỆN TRONG QUÝ II NĂM 2018.

50 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
Chiều 19/4, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa III, năm 2018. Tham dự lớp bồi dưỡng lần này có 50 quần chúng ưu tú của các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.