Giáo dục lý luận chính trị

50 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
Chiều 19/4, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa III, năm 2018. Tham dự lớp bồi dưỡng lần này có 50 quần chúng ưu tú của các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và sự vận dụng sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam
Ngày 24 tháng 2 năm 1848, Tuyên ngôn của Đảng cộng sản - một văn kiện mang tính cương lĩnh, có giá trị lịch sử và tràn đầy sức sống thực tiễn của chủ nghĩa Mác, một tác phẩm lý luận bất hủ do C.Mác và Ph.Ăngghen soạn thảo theo sự ủy nhiệm của Đồng minh những người cộng sản - một tổ ...

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo
Vượt lên nhiều khó khăn, thách thức, với phương châm: “Tuyên giáo đi trước, đi cùng”, “Hướng mạnh về cơ sở”, “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng”, ngành Tuyên giáo đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, góp phần tạo sự ...

Chủ động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên để góp phần xây dựng Đảng về đạo đức
Thực tiễn cho thấy, xây dựng Đảng về đạo đức và việc đề cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên có mối quan hệ mật thiết, không thể tách rời, nhất là trong bối cảnh Đảng và nhân dân ta đang đẩy mạnh thực hiện chủ trương ở tầm chiến lược về xây ...

Sức sống bền vững củaTuyên ngôn của Đảng Cộng sản
Tại hội thảo khoa học quốc tế: “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản – Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay” được tổ chức ngày 26/2 nhân kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (1848 -2018), đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư ...

HỘI NGHỊ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018 “ XÂY DỰNG PHONG CÁCH, TÁC PHONG CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CỦA CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
Sáng ngày 05/2/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018. Đến dự hội ...

Một số giải pháp đột phá nhằm phát huy nhân tố con người trong phát triển đất nước
Đảng và Nhà nước ta sớm nhận thức rõ vai trò quyết định của nhân tố con người và luôn đặc biệt quan tâm xây dựng con người Việt Nam mới và phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Tiếp theo tinh thần các Đại hội trước, Đại hội XII của Đảng đề ra ...

Huyện ủy Quảng Điền tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
Chiều ngày 28/12/2017, tại Thị trấn Sịa, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền đã tổ chức Hội nghị giao ban việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017. Tham dự hội nghị có đại diện ...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sơ khảo cụm phía Nam Hội thi lý luận chính trị giỏi tỉnh cụm phía Bắc năm 2017 tại huyện Phú Vang
Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh và chuẩn bị cho Vòng chung khảo Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2017, hướng đến Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ...