Văn bản phát hành của ban

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
138-HD/BTGTU
Số hiệu 138-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 21/06/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị hè năm 2024 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên
21/06/2024 Hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị hè năm 2024 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên
1331-CV/BTGTU
Số hiệu 1331-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 21/06/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn v/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận đầu của quân và dân miền Bắc trong chống chiến tranh phá hoại, bảo vệ miền Bắc XHCN (02 và 05/8/1964 - 02 và 05/8/2024)
21/06/2024 Công văn v/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận đầu của quân và dân miền Bắc trong chống chiến tranh phá hoại, bảo vệ miền Bắc XHCN (02 và 05/8/1964 - 02 và 05/8/2024)
1319-CV/BTGTU
Số hiệu 1319-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 11/06/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v tăng cường thông tin, tuyên truyền tham gia Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia Tự hào một dải biên cương
11/06/2024 Công văn v/v tăng cường thông tin, tuyên truyền tham gia Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia Tự hào một dải biên cương
1309-CV/BTGTU
Số hiệu 1309-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 31/05/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Hoàng Khánh Hùng
Trích yếu Công văn v/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
31/05/2024 Công văn v/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
1305-CV/BTGTU
Số hiệu 1305-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 27/05/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 6/2024
27/05/2024 Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 6/2024
1289-CV/BTGTU
Số hiệu 1289-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/05/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v tuyên truyền Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2024, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8/6)
22/05/2024 Công văn v/v tuyên truyền Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2024, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8/6)
137-HD/BTGTU
Số hiệu 137-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 22/05/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân, dân miền Bắc (02 và 05/8/1964 - 02 và 05/8/2024)
22/05/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân, dân miền Bắc (02 và 05/8/1964 - 02 và 05/8/2024)
1264-CV/BTGTU
Số hiệu 1264-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 07/05/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo năm 2024 (trước ngày 15/6/2024)
07/05/2024 Công văn v/v xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo năm 2024 (trước ngày 15/6/2024)
1250-CV/BTGTU
Số hiệu 1250-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/04/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 5/2024
23/04/2024 Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 5/2024
135-HD/BTGTU
Số hiệu 135-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 23/04/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong, Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (01/6/1904 - 01/6/2024)
23/04/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong, Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (01/6/1904 - 01/6/2024)
1249-CV/BTGTU
Số hiệu 1249-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/04/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v tuyên truyền bằng ngôn ngữ nước ngoài Giải thưởng toàn quốc về TTĐN lần thứ X
22/04/2024 Công văn v/v tuyên truyền bằng ngôn ngữ nước ngoài Giải thưởng toàn quốc về TTĐN lần thứ X
132-HD/BTGTU
Số hiệu 132-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 16/04/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024)
16/04/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024)
131-HD/BTGTU
Số hiệu 131-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 15/04/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024)
15/04/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024)
130-HD/BTGTU
Số hiệu 130-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 10/04/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thành Nhân
Trích yếu Hướng dẫn báo chí tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)
10/04/2024 Hướng dẫn báo chí tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)
77-CV/BCĐ
Số hiệu 77-CV/BCĐ
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/04/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v thông tin, tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần X  
05/04/2024 Công văn v/v thông tin, tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần X  
76-CV/BCĐ
Số hiệu 76-CV/BCĐ
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/04/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Hoàng Khánh Hùng
Trích yếu Công văn v/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thông tin, tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
04/04/2024 Công văn v/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thông tin, tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
1230-CV/BTGTU
Số hiệu 1230-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 29/03/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v thông tin, tuyên truyền tuyển sinh vào Học viện Hải quân năm 2024
29/03/2024 Công văn v/v thông tin, tuyên truyền tuyển sinh vào Học viện Hải quân năm 2024
129-HD/BTGTU
Số hiệu 129-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 29/03/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024)
29/03/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024)
1226-CV/BTGTU
Số hiệu 1226-CV/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 26/03/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 4/2024
26/03/2024 Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 4/2024
1227-CV/BTGTU
Số hiệu 1227-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/03/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v tuyên truyền, hưởng ứng, tham gia Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương lần thứ III
26/03/2024 Công văn v/v tuyên truyền, hưởng ứng, tham gia Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương lần thứ III
128-HD/BTGTU
Số hiệu 128-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 26/03/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
26/03/2024 Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
1221-CV/BTGTU
Số hiệu 1221-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/03/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thành Nhân
Trích yếu Công văn v/v đôn đốc cán bộ, đảng viên tham gia Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet
22/03/2024 Công văn v/v đôn đốc cán bộ, đảng viên tham gia Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet
1196-CV/BTGTU
Số hiệu 1196-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 07/03/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn về việc hưởng ứng, tham gia Cuộc thi tìm hiểu "Bác Hồ với Thái Nguyên - Thái Nguyên học tập và làm theo Bác"
07/03/2024 Công văn về việc hưởng ứng, tham gia Cuộc thi tìm hiểu "Bác Hồ với Thái Nguyên - Thái Nguyên học tập và làm theo Bác"
1187-CV/BTGTU
Số hiệu 1187-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/03/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 3/2024
04/03/2024 Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 3/2024
1184-CV/BTGTU
Số hiệu 1184-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/02/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư
28/02/2024 Công văn v/v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư
1179-CV/BTGTU
Số hiệu 1179-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/02/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thành Nhân
Trích yếu Công văn v/v tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên 
26/02/2024 Công văn v/v tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên 
125-HD/BTGTU
Số hiệu 125-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 23/02/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)
23/02/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)
123-HD/BTGTU
Số hiệu 123-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 29/01/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024
29/01/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024
124-HD/BTGTU
Số hiệu 124-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 29/01/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn công tác dư luận xã hội năm 2024
29/01/2024 Hướng dẫn công tác dư luận xã hội năm 2024
120-HD/BTGTU
Số hiệu 120-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 23/01/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2024 
23/01/2024 Hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2024 
119-HD/BTG
Số hiệu 119-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 18/01/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2024
18/01/2024 Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2024
118-HD/BTGTU
Số hiệu 118-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 17/01/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2024
17/01/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2024
117-HD/BTGTU
Số hiệu 117-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/01/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), 94 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (tháng 4/1930 - tháng 4/2024) và mừng Xuân Giáp Thìn - 2024
11/01/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), 94 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (tháng 4/1930 - tháng 4/2024) và mừng Xuân Giáp Thìn - 2024
116-HD/BTGTU
Số hiệu 116-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/01/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024
11/01/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024
115-HD/BTGTU
Số hiệu 115-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 10/01/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thành Nhân
Trích yếu Hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2024
10/01/2024 Hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2024
114-HD/BTGTU
Số hiệu 114-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 08/01/2024
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029
08/01/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029
1122-CV/BTGTU
Số hiệu 1122-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 27/12/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 01/2024
27/12/2023 Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 01/2024
1123-CV/BTGTU
Số hiệu 1123-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 27/12/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng
27/12/2023 Công văn v/v tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng
112-HD/BTGTU
Số hiệu 112-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 18/12/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024)
18/12/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024)
1098-CV/BTGTU
Số hiệu 1098-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 08/12/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v tuyên truyền về kết quả Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV
08/12/2023 Công văn v/v tuyên truyền về kết quả Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV
111-HD/BTGTU
Số hiệu 111-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 06/12/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
06/12/2023 Hướng dẫn tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
1091-CV/BTGTU
Số hiệu 1091-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/11/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 12/2023
30/11/2023 Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 12/2023
110-HD/BTGTU
Số hiệu 110-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 23/11/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thành Nhân
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024
23/11/2023 Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024
1053-CV/BTGTU
Số hiệu 1053-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 27/10/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 11/2023
27/10/2023 Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 11/2023
1050-CV/BTGTU
Số hiệu 1050-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/10/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê (29/10/1923 - 29/10/2023)
26/10/2023 Công văn v/v tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê (29/10/1923 - 29/10/2023)
1021-CV/BTGTU
Số hiệu 1021-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/10/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028
04/10/2023 Công văn v/v tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028
1016-CV/BTGTU
Số hiệu 1016-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 02/10/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII)
02/10/2023 Công văn v/v báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII)
109-HD/BTGTU
Số hiệu 109-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 25/09/2023
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền Kết luận 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
25/09/2023 Hướng dẫn tuyên truyền Kết luận 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
1007-CV/BTGTU
Số hiệu 1007-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 25/09/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đ/c Lương Khánh Thiện 
25/09/2023 Công văn v/v tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đ/c Lương Khánh Thiện 
108-HD/BTGTU
Số hiệu 108-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 12/09/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền về quyền con người
12/09/2023 Hướng dẫn tuyên truyền về quyền con người
107-HD/BTGTU
Số hiệu 107-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 07/09/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững
07/09/2023 Hướng dẫn tuyên truyền hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững
980-CV/BTGTU
Số hiệu 980-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 29/08/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 9/2023
29/08/2023 Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 9/2023
104-HD/BTGTU
Số hiệu 104-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 23/08/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023)
23/08/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023)
105-HD/BTGTU
Số hiệu 105-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 23/08/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động 41-CTr/TU, ngày 05/6/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
23/08/2023 Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động 41-CTr/TU, ngày 05/6/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
954-CV/BTGTU
Số hiệu 954-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 01/08/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v tuyên truyền, tham gia, hưởng ứng Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tổ quốc bên bờ sóng" lần thứ II
01/08/2023 Công văn v/v tuyên truyền, tham gia, hưởng ứng Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tổ quốc bên bờ sóng" lần thứ II
951-CV/BTG
Số hiệu 951-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/07/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 8/2023
28/07/2023 Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 8/2023
945-CV/BTGTU
Số hiệu 945-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 25/07/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v tuyên truyền ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
25/07/2023 Công văn v/v tuyên truyền ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
943-CV/BTGTU
Số hiệu 943-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 21/07/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v tuyên truyền, tham gia, hưởng ứng Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Vùng 3 Hải quân
21/07/2023 Công văn v/v tuyên truyền, tham gia, hưởng ứng Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Vùng 3 Hải quân
103-HD/BTGTU
Số hiệu 103-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 20/07/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
20/07/2023 Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
927-CV/BTGTU
Số hiệu 927-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 12/07/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v tuyên truyền, tham gia, hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
12/07/2023 Công văn v/v tuyên truyền, tham gia, hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
926-CV/BTGTU
Số hiệu 926-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 12/07/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVI, năm 2023 - 2024
12/07/2023 Công văn v/v tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVI, năm 2023 - 2024
72-KH/BTGTU
Số hiệu 72-KH/BTGTU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 10/07/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Hoàng Khánh Hùng
Trích yếu Kế hoạch tổ chức Hội nghị đánh giá vai trò của văn hóa cơ sở trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
10/07/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị đánh giá vai trò của văn hóa cơ sở trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
102-HD/BTGTU
Số hiệu 102-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 05/07/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
05/07/2023 Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
915-CV/BTGTU
Số hiệu 915-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 03/07/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v sao gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
03/07/2023 Công văn v/v sao gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
908-CV/BTGTU
Số hiệu 908-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 27/06/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 7/2023
27/06/2023 Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 7/2023
909-CV/BTGTU
Số hiệu 909-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 27/06/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thành Nhân
Trích yếu Công văn v/v sao gửi chương trình bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng
27/06/2023 Công văn v/v sao gửi chương trình bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng
101-HD/BTGTU
Số hiệu 101-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 27/06/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thành Nhân
Trích yếu Hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị hè năm 2023 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên
27/06/2023 Hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị hè năm 2023 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên
100-HD/BTGTU
Số hiệu 100-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 15/06/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giảm nghèo về thông tin) 
15/06/2023 Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giảm nghèo về thông tin) 
99-HD/BTGTU
Số hiệu 99-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 05/06/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
05/06/2023 Hướng dẫn thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
881-CV/BTGTU
Số hiệu 881-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/06/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
05/06/2023 Công văn v/v tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
56-CV/BCĐ
Số hiệu 56-CV/BCĐ
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 02/06/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn về tăng cường thông tin, tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ IX
02/06/2023 Công văn về tăng cường thông tin, tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ IX
98-HD/BTG
Số hiệu 98-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 01/06/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII
01/06/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII
876-CV/BTGTU
Số hiệu 876-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 31/05/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v tổng kết 25 năm Chỉ thị 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học
31/05/2023 Công văn v/v tổng kết 25 năm Chỉ thị 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học
97-HD/BTGTU
Số hiệu 97-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 31/05/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế (1993 - 2023) và 20 năm Nhã nhạc - Âm nhạc Cung đình Việt Nam (2003 - 2023) được UNESCO vinh danh là Di sản thế giới
31/05/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế (1993 - 2023) và 20 năm Nhã nhạc - Âm nhạc Cung đình Việt Nam (2003 - 2023) được UNESCO vinh danh là Di sản thế giới
874-CV/BTGTU
Số hiệu 874-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/05/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 6/2023
30/05/2023 Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 6/2023
871-CV/BTGTU
Số hiệu 871-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 24/05/2023
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v tuyên truyền Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2023, hưởng ứng ngày Đại dương thế giới (8/6)
24/05/2023 Công văn v/v tuyên truyền Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2023, hưởng ứng ngày Đại dương thế giới (8/6)
96-HD/BTGTU
Số hiệu 96-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 15/05/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền về "Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050"
15/05/2023 Hướng dẫn tuyên truyền về "Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050"
95-HD/BTGTU
Số hiệu 95-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 13/05/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến công chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường (27/6/1973 - 27/6/2023)
13/05/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến công chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường (27/6/1973 - 27/6/2023)
94-HD/BTGTU
Số hiệu 94-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 09/05/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)
09/05/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)
831-CV/BTGTU
Số hiệu 831-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 24/04/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v phát động đợt cao điểm tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
24/04/2023 Công văn v/v phát động đợt cao điểm tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
833-CV/BTG
Số hiệu 833-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 24/04/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 5/2023
24/04/2023 Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 5/2023
93-HD/BTGTU
Số hiệu 93-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 24/04/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
24/04/2023 Hướng dẫn tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
826-CV/BTGTU
Số hiệu 826-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/04/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v tuyên truyền Ngày Kiến trúc Việt Nam
19/04/2023 Công văn v/v tuyên truyền Ngày Kiến trúc Việt Nam
816-CV/BTGTU
Số hiệu 816-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/04/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v báo cáo công tác tuyên giáo phục vụ xây dựng Đề án "Nâng cao năng lực, chất lượng cán bộ công tác tuyên giáo" (trước 25/4/2023)
18/04/2023 Công văn v/v báo cáo công tác tuyên giáo phục vụ xây dựng Đề án "Nâng cao năng lực, chất lượng cán bộ công tác tuyên giáo" (trước 25/4/2023)
806-CV/BTGTU
Số hiệu 806-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/04/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn
05/04/2023 Công văn v/v đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn
802-CV/BTGTU
Số hiệu 802-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/04/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v đẩy mạnh tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam
04/04/2023 Công văn v/v đẩy mạnh tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam
795-CV/BTGTU
Số hiệu 795-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/03/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền tháng 4/2023
28/03/2023 Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền tháng 4/2023
783-CV/BTGTU
Số hiệu 783-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 21/03/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v gửi Đề cương tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030
21/03/2023 Công văn v/v gửi Đề cương tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030
775-CV/BTGTU
Số hiệu 775-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 14/03/2023
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Pháp và 10 năm Đối tác chiến lược Việt - Pháp
14/03/2023 Công văn v/v tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Pháp và 10 năm Đối tác chiến lược Việt - Pháp
759-CV/BTGTU
Số hiệu 759-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/02/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v tổng kết Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 22/01/2002 của Ban Bí thư (khóa IX) "về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở"
28/02/2023 Công văn v/v tổng kết Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 22/01/2002 của Ban Bí thư (khóa IX) "về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở"
90-HD/BTG
Số hiệu 90-HD/BTG
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 27/02/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền 110 năm ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (17/3/1913 - 17/3/2023)
27/02/2023 Hướng dẫn tuyên truyền 110 năm ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (17/3/1913 - 17/3/2023)
756-CV/BTGTU
Số hiệu 756-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/02/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 3/2023
23/02/2023 Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 3/2023
736-CV/BTGTU
Số hiệu 736-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/02/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn về việc sử dụng mẫu Đảng kỳ
13/02/2023 Công văn về việc sử dụng mẫu Đảng kỳ
86-HD/BTGTU
Số hiệu 86-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 07/02/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023)
07/02/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023)
84-HD/BTGTU
Số hiệu 84-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 31/01/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)
31/01/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)
721-CV/BTGTU
Số hiệu 721-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 31/01/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 02/2023
31/01/2023 Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 02/2023
716-CV/BTGTU
Số hiệu 716-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 17/01/2023
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV
17/01/2023 Công văn v/v gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV
705-CV/BTGTU
Số hiệu 705-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 27/12/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 01/2023
27/12/2022 Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 01/2023
82-HD/BTGTW
Số hiệu 82-HD/BTGTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 27/12/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCHTW (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
27/12/2022 Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCHTW (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
81-HD/BTGTU
Số hiệu 81-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 22/12/2022
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2023
22/12/2022 Hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2023
79-HD/BTGTTU
Số hiệu 79-HD/BTGTTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 19/12/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
19/12/2022 Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
80-HD/BTGTU
Số hiệu 80-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 19/12/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và mừng Xuân Quý Mão 2023
19/12/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và mừng Xuân Quý Mão 2023
78-HD/BTGTU
Số hiệu 78-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 02/12/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2022)
02/12/2022 Hướng dẫn tuyên truyền 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2022)
685-CV/BTGTU
Số hiệu 685-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 01/12/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v sao gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
01/12/2022 Công văn v/v sao gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
681-CV/BTGTU
Số hiệu 681-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 25/11/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW khóa XIII (gửi lại trước 05/12/2022)
25/11/2022 Công văn v/v sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW khóa XIII (gửi lại trước 05/12/2022)
682-CV/BTGTU
Số hiệu 682-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 25/11/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 12/2022
25/11/2022 Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 12/2022
676-CV/BTGTU
Số hiệu 676-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/11/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v thực hiện Đề án phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025
23/11/2022 Công văn v/v thực hiện Đề án phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025
677-CV/BTGTU
Số hiệu 677-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/11/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028
23/11/2022 Công văn v/v thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028
76-HD/BTGTU
Số hiệu 76-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 14/11/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030
14/11/2022 Hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030
73-HD/BTGTU
Số hiệu 73-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 09/11/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023)
09/11/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023)
74-HD/BTGTU
Số hiệu 74-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 09/11/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023)
09/11/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023)
75-HD/BTGTU
Số hiệu 75-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 09/11/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
09/11/2022 Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
629-CV/BTGTU
Số hiệu 629-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 25/10/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 11/2022
25/10/2022 Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 11/2022
624-CV/BTGTU
Số hiệu 624-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 20/10/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Hoàng Khánh Hùng
Trích yếu Công văn v/v phát động và tuyên truyền hưởng ứng "Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về tìm hiểu biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế" năm 2022
20/10/2022 Công văn v/v phát động và tuyên truyền hưởng ứng "Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về tìm hiểu biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế" năm 2022
622-CV/BTGTU
Số hiệu 622-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/10/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v tạm hoãn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo
18/10/2022 Công văn v/v tạm hoãn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo
82-QĐ/BTGTU
Số hiệu 82-QĐ/BTGTU
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 17/10/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Hoàng Khánh Hùng
Trích yếu Quyết định v/v ban hành Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế" năm 2022
17/10/2022 Quyết định v/v ban hành Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế" năm 2022
618-CV/BTGTU
Số hiệu 618-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 17/10/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v tuyên truyền kỷ niệm 61 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển
17/10/2022 Công văn v/v tuyên truyền kỷ niệm 61 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển
69-HD/BTGTU
Số hiệu 69-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 12/10/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 - 12/2022)
12/10/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 - 12/2022)
70-HD/BTGTU
Số hiệu 70-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 12/10/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước
12/10/2022 Hướng dẫn tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước
609-CV/BTGTU
Số hiệu 609-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 10/10/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc 
10/10/2022 Công văn v/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc 
68-HD/BTGTU
Số hiệu 68-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 10/10/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thành Nhân
Trích yếu Hướng dẫn tổng kết công tác Lịch sử Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
10/10/2022 Hướng dẫn tổng kết công tác Lịch sử Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
602-CV/BTGTU
Số hiệu 602-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/10/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v phối hợp tổ chức, tham gia thăm dò dư luận xã hội bằng hình thức trực tuyến (từ ngày 06 đến 10/10/2022)
04/10/2022 Công văn v/v phối hợp tổ chức, tham gia thăm dò dư luận xã hội bằng hình thức trực tuyến (từ ngày 06 đến 10/10/2022)
594-CV/BTG
Số hiệu 594-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 27/09/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 10/2022
27/09/2022 Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 10/2022
67-HD/BTGTU
Số hiệu 67-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 21/09/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022)
21/09/2022 Hướng dẫn tuyên truyền 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022)
571-CV/BTG
Số hiệu 571-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 24/08/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 9/2022
24/08/2022 Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 9/2022
566-CV/BTG
Số hiệu 566-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/08/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
22/08/2022 Công văn v/v đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
66-HD/BTGTU
Số hiệu 66-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 22/08/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)
22/08/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)
559-CV/BTGTU
Số hiệu 559-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/08/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thành Nhân
Trích yếu Công văn v/v báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy ( trước ngày 30/9/2022)
18/08/2022 Công văn v/v báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy ( trước ngày 30/9/2022)
558-CV/BTGTU
Số hiệu 558-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/08/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thành Nhân
Trích yếu Công văn v/v báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện NQ 07 của Tỉnh ủy (trước ngày 30/9/2022)
18/08/2022 Công văn v/v báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện NQ 07 của Tỉnh ủy (trước ngày 30/9/2022)
547-CV/BTGTU
Số hiệu 547-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 29/07/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 8/2022
29/07/2022 Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 8/2022
43-KH/BTGTU
Số hiệu 43-KH/BTGTU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 28/07/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Hoàng Khánh Hùng
Trích yếu Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế" năm 2022
28/07/2022 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế" năm 2022
538-CV/BTGTU
Số hiệu 538-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 25/07/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v thực hiện Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030
25/07/2022 Công văn v/v thực hiện Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030
29-KH/BCĐ
Số hiệu 29-KH/BCĐ
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 20/07/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Hoàng Khánh Hùng
Trích yếu Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và biên giới đất liền năm 2022
20/07/2022 Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và biên giới đất liền năm 2022
534-CV/BTGTU
Số hiệu 534-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/07/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v tuyên truyền, tham gia, hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" năm 2022
19/07/2022 Công văn v/v tuyên truyền, tham gia, hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" năm 2022
43-TB/BTGTU
Số hiệu 43-TB/BTGTU
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 18/07/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Hoàng Khánh Hùng
Trích yếu Thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi địa bàn
18/07/2022 Thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi địa bàn
41-KH/BTGTU
Số hiệu 41-KH/BTGTU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 18/07/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Hoàng Khánh Hùng
Trích yếu Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2022)
18/07/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2022)
42-TB/BTGTU
Số hiệu 42-TB/BTGTU
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 18/07/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Thông báo v/v tổ chức mở điểm cầu kết nối Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII
18/07/2022 Thông báo v/v tổ chức mở điểm cầu kết nối Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII
527-CV/BTGTU
Số hiệu 527-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 14/07/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v đôn đốc tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII
14/07/2022 Công văn v/v đôn đốc tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII
526-CV/BTGTU
Số hiệu 526-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/07/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền "Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022"
13/07/2022 Công văn v/v hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền "Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022"
65-HD/BTGTU
Số hiệu 65-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/07/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thành Nhân
Trích yếu Hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên
11/07/2022 Hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên
513-CV/BTGTU
Số hiệu 513-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 07/07/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v đôn đốc tham gia Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" 2022
07/07/2022 Công văn v/v đôn đốc tham gia Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" 2022
512-CV/BTGTU
Số hiệu 512-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/07/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân
06/07/2022 Công văn v/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân
509-CV/BTGTU
Số hiệu 509-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/07/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v gửi Đề cương tuyên truyền về tình hình và quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2017 - 2022
05/07/2022 Công văn v/v gửi Đề cương tuyên truyền về tình hình và quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2017 - 2022
507-CV/BTGTU
Số hiệu 507-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 01/07/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v sao gửi đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
01/07/2022 Công văn v/v sao gửi đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
64-HD/BTGTU
Số hiệu 64-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 01/07/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của BBT về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
01/07/2022 Hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của BBT về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
63-HD/BTGTU
Số hiệu 63-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 30/06/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
30/06/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
163-BC/BTGTU
Số hiệu 163-BC/BTGTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 30/06/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Báo cáo công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
30/06/2022 Báo cáo công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
500-CV/BTGTU
Số hiệu 500-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/06/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thành Nhân
Trích yếu Công văn v/v sao gửi các Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương
28/06/2022 Công văn v/v sao gửi các Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương
61-HD/BTGTU
Số hiệu 61-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 28/06/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022)
28/06/2022 Hướng dẫn tuyên truyền 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022)
60-HD/BTGTU
Số hiệu 60-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 14/06/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022"
14/06/2022 Hướng dẫn tuyên truyền "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022"
59-HD/BTGTU
Số hiệu 59-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 10/06/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
10/06/2022 Hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
57-HD/BTGTU
Số hiệu 57-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 10/06/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022)
10/06/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022)
58-HD/BTGHU
Số hiệu 58-HD/BTGHU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 10/06/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022)
10/06/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022)
56-HD/BTGTU
Số hiệu 56-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 03/06/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022"
03/06/2022 Hướng dẫn tuyên truyền "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022"
467-CV/BTGTU
Số hiệu 467-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 02/06/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Kế hoạch 164 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
02/06/2022 Công văn báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Kế hoạch 164 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
465-CV/BTGTU
Số hiệu 465-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 01/06/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v tuyên truyền, tham gia, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022
01/06/2022 Công văn v/v tuyên truyền, tham gia, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022
466-CV/BTGTU
Số hiệu 466-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 01/06/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v tuyên truyền chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ của Thủ tướng Chính phủ
01/06/2022 Công văn v/v tuyên truyền chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ của Thủ tướng Chính phủ
464-CV/BTGTU
Số hiệu 464-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 31/05/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v định hướng tuyên truyền Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2022, hưởng ứng Ngày đại dương thế giới (8/6)
31/05/2022 Công văn v/v định hướng tuyên truyền Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2022, hưởng ứng Ngày đại dương thế giới (8/6)
456-CV/BTGTU
Số hiệu 456-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/05/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 6/2022
26/05/2022 Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 6/2022
447-CV/BTGTU
Số hiệu 447-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 20/05/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v báo cáo công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022
20/05/2022 Công văn v/v báo cáo công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022
448-CV/BTG
Số hiệu 448-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 20/05/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v báo cáo công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới đất liền 6 tháng đầu năm 2022
20/05/2022 Công văn v/v báo cáo công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới đất liền 6 tháng đầu năm 2022
537-CV/BTGTU
Số hiệu 537-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/05/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v sao gửi Đề cương Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
13/05/2022 Công văn v/v sao gửi Đề cương Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
426-CV/BTG
Số hiệu 426-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 10/05/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" năm 2022
10/05/2022 Công văn v/v xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" năm 2022
55-HD/BTGHU
Số hiệu 55-HD/BTGHU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 09/05/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới
09/05/2022 Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới
54-HD/BTGHU
Số hiệu 54-HD/BTGHU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 29/04/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912 - 11/6/2022)
29/04/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912 - 11/6/2022)
414-CV/BTGTU
Số hiệu 414-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/04/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 5/2022
28/04/2022 Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 5/2022
53-HD/BTGTU
Số hiệu 53-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 19/04/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 05/5/2022)
19/04/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 05/5/2022)
406-CV/BTGTU
Số hiệu 406-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/04/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v  tham gia, hưởng ứng Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia với Chủ đề "Tự hào một dải biên cương"
18/04/2022 Công văn v/v  tham gia, hưởng ứng Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia với Chủ đề "Tự hào một dải biên cương"
401-CV/BTGTU
Số hiệu 401-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 15/04/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v điều chỉnh nội dung và thời gian tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI)
15/04/2022 Công văn v/v điều chỉnh nội dung và thời gian tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI)
402-CV/BTGTU
Số hiệu 402-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 15/04/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn về sử dụng khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
15/04/2022 Công văn về sử dụng khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
405-CV/BTGTU
Số hiệu 405-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 15/04/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn về việc gửi tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường
15/04/2022 Công văn về việc gửi tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường
397-CV/BTGTU
Số hiệu 397-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/04/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 19 của Trung ương 
13/04/2022 Công văn v/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 19 của Trung ương 
396-CV/BTGTU
Số hiệu 396-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 12/04/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI)
12/04/2022 Công văn v/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI)
392-CV/BTGTU
Số hiệu 392-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/04/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v tổ chức và tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
06/04/2022 Công văn v/v tổ chức và tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
378-CV/BTGTU
Số hiệu 378-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/03/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 4/2022
28/03/2022 Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 4/2022
374-CV/BTGTU
Số hiệu 374-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 17/03/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v báo cáo kết qủa triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị
17/03/2022 Công văn v/v báo cáo kết qủa triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị
373-CV/BTGTU
Số hiệu 373-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 16/03/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20 của Trung ương
16/03/2022 Công văn v/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20 của Trung ương
51-HD/BTGTU
Số hiệu 51-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 09/03/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2022)
09/03/2022 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2022)
363-CV/BTGTU
Số hiệu 363-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/03/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 3/2022
04/03/2022 Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 3/2022
50-HD/BTGTU
Số hiệu 50-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 03/03/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Hoàng Khánh Hùng
Trích yếu Hướng dẫn Một số nhiệm vụ triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
03/03/2022 Hướng dẫn Một số nhiệm vụ triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
359-CV/BTGTU
Số hiệu 359-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 01/03/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn v/v báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27 của Trung ương
01/03/2022 Công văn v/v báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27 của Trung ương
49-HD/BTGTU
Số hiệu 49-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 01/03/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Hướng dẫn Công tác Văn hóa - Văn nghệ năm 2022
01/03/2022 Hướng dẫn Công tác Văn hóa - Văn nghệ năm 2022
47-HD/BTGTU
Số hiệu 47-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 25/02/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiểu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (1912 - 2022)
25/02/2022 Hướng dẫn tuyên truyền 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiểu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (1912 - 2022)
48-HD/BTGTU
Số hiệu 48-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 25/02/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
25/02/2022 Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
341-CV/BTGTU
Số hiệu 341-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/01/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 02/2022
28/01/2022 Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 02/2022
24-CV/BCĐ
Số hiệu 24-CV/BCĐ
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/01/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn v/v thông tin đối ngoại về thông điệp của đ/c Tổng Bí thư
19/01/2022 Công văn v/v thông tin đối ngoại về thông điệp của đ/c Tổng Bí thư
24-CV/BCĐ (tiếp)
Số hiệu 24-CV/BCĐ (tiếp)
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/01/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn v/v thông tin đối ngoại về thông điệp của đ/c Tổng Bí thư
19/01/2022 Công văn v/v thông tin đối ngoại về thông điệp của đ/c Tổng Bí thư
24-CV/BCĐ (tiếp 2)
Số hiệu 24-CV/BCĐ (tiếp 2)
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/01/2022
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn v/v thông tin đối ngoại về thông điệp của đ/c Tổng Bí thư
19/01/2022 Công văn v/v thông tin đối ngoại về thông điệp của đ/c Tổng Bí thư
320-CV/BTGTU
Số hiệu 320-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/12/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 01/2022
30/12/2021 Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 01/2022
42-HD/BTGTU
Số hiệu 42-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 28/12/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và mừng Xuân Nhâm Dần - 2022
28/12/2021 Hướng dẫn tuyên truyền 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và mừng Xuân Nhâm Dần - 2022
41-HD/BTGTU
Số hiệu 41-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 18/12/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
18/12/2021 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
22-CV/BCĐ
Số hiệu 22-CV/BCĐ
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 08/12/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Công văn tuyên truyền chuyến thăm chính thức Liên bang Thụy Sỹ và Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
08/12/2021 Công văn tuyên truyền chuyến thăm chính thức Liên bang Thụy Sỹ và Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
306-CV/BTGTU
Số hiệu 306-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 08/12/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn v/v đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021)
08/12/2021 Công văn v/v đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021)
40-HD/BTGTU
Số hiệu 40-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 07/12/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền Kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
07/12/2021 Hướng dẫn tuyên truyền Kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
39-HD/BTGTU
Số hiệu 39-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 06/12/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn Công tác Khoa giáo năm 2021
06/12/2021 Hướng dẫn Công tác Khoa giáo năm 2021
298-CV/BTGTU
Số hiệu 298-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/11/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 12/2021
30/11/2021 Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 12/2021
293-CV/BTGTU
Số hiệu 293-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 25/11/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Công văn v/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
25/11/2021 Công văn v/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
288-CV/BTGTU
Số hiệu 288-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/11/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Công văn v/v đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân
22/11/2021 Công văn v/v đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân
21-CV/BCĐ
Số hiệu 21-CV/BCĐ
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 09/11/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Công văn v/v tuyên truyền sự kiện Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị COP26, thăm và làm việc tại Anh, thăm chính thức tại Pháp
09/11/2021 Công văn v/v tuyên truyền sự kiện Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị COP26, thăm và làm việc tại Anh, thăm chính thức tại Pháp
281-CV/BTGTU
Số hiệu 281-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 08/11/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Công văn v/v đánh giá, tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2021
08/11/2021 Công văn v/v đánh giá, tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2021
275-CV/BTGTU
Số hiệu 275-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 03/11/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Công văn v/v tham gia cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay phòng, chống dịch Covid-19 trên mạng xã hội VCNet"
03/11/2021 Công văn v/v tham gia cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay phòng, chống dịch Covid-19 trên mạng xã hội VCNet"
266-CV/BTGTU
Số hiệu 266-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/10/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Công văn v/v gửi Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị
28/10/2021 Công văn v/v gửi Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị
267-CV/BTGTU
Số hiệu 267-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/10/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Công văn v/v đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"
28/10/2021 Công văn v/v đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"
271-CV/BTGTU
Số hiệu 271-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/10/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 11/2021
28/10/2021 Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 11/2021
37-HD/BTGTU
Số hiệu 37-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 26/10/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Hướng dẫn Tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
26/10/2021 Hướng dẫn Tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
263-CV/BTGTU
Số hiệu 263-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 25/10/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Công văn v/v đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII
25/10/2021 Công văn v/v đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII
35-HD/BTGTU
Số hiệu 35-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 18/10/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới
18/10/2021 Hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới
34-HD/BTGTU
Số hiệu 34-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 01/10/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
01/10/2021 Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
33-HD/BTGTU
Số hiệu 33-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 29/09/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (04/10/1961 - 04/10/2021) và 20 năm Ngày hội toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2021)
29/09/2021 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (04/10/1961 - 04/10/2021) và 20 năm Ngày hội toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2021)
240-CV/BTGTU
Số hiệu 240-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/09/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 10/2021
28/09/2021 Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 10/2021
238-CV/BTGTU
Số hiệu 238-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 27/09/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Công văn v/v tham gia, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"
27/09/2021 Công văn v/v tham gia, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"
32-HD/BTGTU
Số hiệu 32-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 24/09/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 của đất nước và của tỉnh
24/09/2021 Hướng dẫn tuyên truyền kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 của đất nước và của tỉnh
31-HD/BTGTU
Số hiệu 31-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 14/09/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Hướng dẫn Tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
14/09/2021 Hướng dẫn Tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
225-CV/BTGTU
Số hiệu 225-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 14/09/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Hoàng Khánh Hùng
Trích yếu Công văn v/v phát động và tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI 
14/09/2021 Công văn v/v phát động và tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI 
01-CTr/BTGTU
Số hiệu 01-CTr/BTGTU
Loại văn bản Chương trình
Ngày ban hành 09/09/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Hoàng Khánh Hùng
Trích yếu Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
09/09/2021 Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
30-HD/BTGTU
Số hiệu 30-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 31/08/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Hướng dẫn Tuyên truyền bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước
31/08/2021 Hướng dẫn Tuyên truyền bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước
211-CV/BTGTU
Số hiệu 211-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/08/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 9/2021
26/08/2021 Công văn về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 9/2021
22-QĐ/BTGTU
Số hiệu 22-QĐ/BTGTU
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 23/08/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII"
23/08/2021 Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII"
202-CV/BTGTU
Số hiệu 202-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/08/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Công văn v/v gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
19/08/2021 Công văn v/v gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
199-CV/BTGTU
Số hiệu 199-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/08/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Công văn về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021)
13/08/2021 Công văn về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021)
198-CV/BTGTU
Số hiệu 198-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/08/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Hoàng Khánh Hùng
Trích yếu Công văn về việc đẩy mạnh tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid - 19
13/08/2021 Công văn về việc đẩy mạnh tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid - 19
29-HD/BTGTU
Số hiệu 29-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/08/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Hướng dẫn số 29 tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)
11/08/2021 Hướng dẫn số 29 tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)
28-HD/BTGTU
Số hiệu 28-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/08/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại, động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm
11/08/2021 Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại, động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm
27-HD/BTGTU
Số hiệu 27-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 09/08/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Hoàng Khánh Hùng
Trích yếu Hướng dẫn Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"
09/08/2021 Hướng dẫn Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"
188-CV/BTGTU
Số hiệu 188-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 29/07/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Ngọc Phương
Trích yếu Công văn về việc xin ý kiến góp ý vào dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm chính trị cấp huyện
29/07/2021 Công văn về việc xin ý kiến góp ý vào dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm chính trị cấp huyện
17-CV/BCDD
Số hiệu 17-CV/BCDD
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/07/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Công văn vv thông tin, tuyên truyền về bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư
22/07/2021 Công văn vv thông tin, tuyên truyền về bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư
26-HD/BTGTU
Số hiệu 26-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 15/07/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021)    
15/07/2021 HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021)    
15-CV/BCĐ
Số hiệu 15-CV/BCĐ
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 15/07/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu Công văn v/v thông tin đối ngoại về thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư
15/07/2021 Công văn v/v thông tin đối ngoại về thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư
175 - CV/BTGTU
Số hiệu 175 - CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/07/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu V/v sao gửi Hướng dẫn số 11-HD/BTGTW
06/07/2021 V/v sao gửi Hướng dẫn số 11-HD/BTGTW
24 -HD/BTGTU
Số hiệu 24 -HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 23/06/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921 - 08/8/2021)    
23/06/2021 HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921 - 08/8/2021)    
12-CV/BCĐ
Số hiệu 12-CV/BCĐ
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/06/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn V/v thông tin đối ngoại về thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư
22/06/2021 Công văn V/v thông tin đối ngoại về thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư
23 - HD/BTGTU
Số hiệu 23 - HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 18/06/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021)    
18/06/2021 HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021)    
155 - CV/BTGTU
Số hiệu 155 - CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 02/06/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn v/v một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 6/2021  
02/06/2021 Công văn v/v một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 6/2021  
22 - HD/BTGTU
Số hiệu 22 - HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 28/05/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu HƯỚNG DẪN đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
28/05/2021 HƯỚNG DẪN đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
152 - CV/BCĐ
Số hiệu 152 - CV/BCĐ
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 27/05/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn về việc triển khai Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
27/05/2021 Công văn về việc triển khai Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
146 - CV/BTGTU
Số hiệu 146 - CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 24/05/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn V/v đẩy mạnh tuyên truyền, kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
24/05/2021 Công văn V/v đẩy mạnh tuyên truyền, kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
10- CV/BCĐ
Số hiệu 10- CV/BCĐ
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 24/05/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn V/v gửi đề cương tuyên truyền về đường lối đối ngoại của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII
24/05/2021 Công văn V/v gửi đề cương tuyên truyền về đường lối đối ngoại của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII
147 - CV/BTGTU
Số hiệu 147 - CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 24/05/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn V/v tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam
24/05/2021 Công văn V/v tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam
145 -CV/BTGTU
Số hiệu 145 -CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 21/05/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn V/v tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID - 19
21/05/2021 Công văn V/v tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID - 19
134 - CV/BTGTU
Số hiệu 134 - CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/05/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn V/v sao gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh
06/05/2021 Công văn V/v sao gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh
131- CV/BTGTU
Số hiệu 131- CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/04/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn V/v một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 5/2021
28/04/2021 Công văn V/v một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 5/2021
129 - CV/BTGTU
Số hiệu 129 - CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 27/04/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn V/v sao gửi các Đề cương tuyên truyền
27/04/2021 Công văn V/v sao gửi các Đề cương tuyên truyền
129 - CV/BTGTU
Số hiệu 129 - CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 27/04/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn V/v sao gửi các Đề cương tuyên truyền (Bổ sung)
27/04/2021 Công văn V/v sao gửi các Đề cương tuyên truyền (Bổ sung)
128 - CV/BTGTU
Số hiệu 128 - CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 27/04/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
27/04/2021 Công văn V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
20 - HD/BTGTU
Số hiệu 20 - HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 13/04/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021)
13/04/2021 Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021)
117-CV/BTGTU
Số hiệu 117-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/04/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn v/v đăng tải Hướng dẫn số 90-HD/HVCTQG của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
05/04/2021 Công văn v/v đăng tải Hướng dẫn số 90-HD/HVCTQG của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
118 - CV/BTGTU
Số hiệu 118 - CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/04/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn V/v đẩy mạnh tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05
05/04/2021 Công văn V/v đẩy mạnh tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05
109 - CV/BTGTU
Số hiệu 109 - CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 31/03/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn v/v một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 4/2021
31/03/2021 Công văn v/v một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền tháng 4/2021
97-CV/BTGTU
Số hiệu 97-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 16/03/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn v/v tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
16/03/2021 Công văn v/v tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
15-HD/BTGTU
Số hiệu 15-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 26/02/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021
26/02/2021 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021
14 - HD/BTGTU
Số hiệu 14 - HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 23/02/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)
23/02/2021 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)
13 - HD/BTGTU
Số hiệu 13 - HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 19/02/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  
19/02/2021 Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  
80 - CV/BTGTU
Số hiệu 80 - CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/02/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (6/3/1911 – 6/3/2021)
18/02/2021 Công văn về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (6/3/1911 – 6/3/2021)
06-KH/TU
Số hiệu 06-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 17/02/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
17/02/2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
69-CV/BTGTU
Số hiệu 69-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 25/01/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn v/v gửi Tài liệu tuyên truyền Các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam
25/01/2021 Công văn v/v gửi Tài liệu tuyên truyền Các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam
12-HD/BTGTU
Số hiệu 12-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 20/01/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2021
20/01/2021 Hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2021
59-CV/BTGTU
Số hiệu 59-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/01/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn về việc sao gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/01/1941 - 28/01/2021)
18/01/2021 Công văn về việc sao gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/01/1941 - 28/01/2021)
10-HD/BTGTU
Số hiệu 10-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/01/2021
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu   Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và mừng Xuân Tân Sửu.
11/01/2021   Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và mừng Xuân Tân Sửu.
09- HD/BTGTU
Số hiệu 09- HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 30/12/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.  
30/12/2020 Hướng dẫn tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.  
07-HD/BTGTU
Số hiệu 07-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 29/12/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021  
29/12/2020 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021  
9833-CV/BTGTW
Số hiệu 9833-CV/BTGTW
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 07/12/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn về việc tuyên truyền kết quả ký họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
07/12/2020 Công văn về việc tuyên truyền kết quả ký họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
160-HD/BTGTW
Số hiệu 160-HD/BTGTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 03/12/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021)
03/12/2020 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021)
số 03-HD/BTGTU
Số hiệu số 03-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 10/11/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020) - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
10/11/2020 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020) - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
14-CV/BTGTU
Số hiệu 14-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 10/11/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn V/v sao gửi Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph. Ăng-ghen  
10/11/2020 Công văn V/v sao gửi Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph. Ăng-ghen  
04-HD/BTGTU
Số hiệu 04-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 10/11/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn Công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương năm 2021
10/11/2020 Hướng dẫn Công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương năm 2021
02-HD/BTGTU
Số hiệu 02-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 02/11/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)  
02/11/2020 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)  
Số 06-CV/BTGTU
Số hiệu Số 06-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/10/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn V/v gửi Đề cương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
30/10/2020 Công văn V/v gửi Đề cương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
Số 01-HD/BTGTU
Số hiệu Số 01-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 27/10/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)  
27/10/2020 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)  
Số 02-CV/BTGTU
Số hiệu Số 02-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 27/10/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn V/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 255 năm Ngày sinh Nguyễn Du 
27/10/2020 Công văn V/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 255 năm Ngày sinh Nguyễn Du 
103-HD/BTGTU
Số hiệu 103-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 02/10/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020)  
02/10/2020 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020)  
1383 - CV/BTGTU
Số hiệu 1383 - CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 29/09/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn v/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020)
29/09/2020 Công văn v/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020)
102-HD/BTGTU
Số hiệu 102-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 29/09/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỉ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020)  
29/09/2020 Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỉ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020)  
101-HD/BTGTU
Số hiệu 101-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 22/09/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020) - Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam    
22/09/2020 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020) - Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam    
1371-CV/BTGTU
Số hiệu 1371-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 15/09/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn v/v gửi Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
15/09/2020 Công văn v/v gửi Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
99 - HD/BTGTU
Số hiệu 99 - HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 11/09/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020)
11/09/2020 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020)
1368-CV/BTGTU
Số hiệu 1368-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 10/09/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn v/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu IV
10/09/2020 Công văn v/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu IV
98 - HD/BTGTU
Số hiệu 98 - HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 10/09/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020)
10/09/2020 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020)
96-HD/BTGTU
Số hiệu 96-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 28/08/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020)  
28/08/2020 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020)  
97-HD/BTGTU
Số hiệu 97-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 28/08/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020)
28/08/2020 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020)
1352-CV/BTGTU
Số hiệu 1352-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 21/08/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn về việc gửi Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
21/08/2020 Công văn về việc gửi Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
95-HD/BTGTU
Số hiệu 95-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 20/08/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
20/08/2020 Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
1340-CV/BTGTU
Số hiệu 1340-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 07/08/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an  ninh Tổ quốc
07/08/2020 Công văn về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an  ninh Tổ quốc
1328-CV/BTGTU
Số hiệu 1328-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/07/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành KSND Việt Nam và 45 năm Ngày thành lập Viện KSND Thừa Thiên Huế
23/07/2020 Công văn về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành KSND Việt Nam và 45 năm Ngày thành lập Viện KSND Thừa Thiên Huế
Số 1321-CV/BTGTU
Số hiệu Số 1321-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/07/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Cong văn về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8)
22/07/2020 Cong văn về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8)
Số 1321-CV/BTGTU
Số hiệu Số 1321-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/07/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn V/v gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8)
22/07/2020 Công văn V/v gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8)
1320-CV/BTGTU
Số hiệu 1320-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 17/07/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn về việc sao gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
17/07/2020 Công văn về việc sao gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
93 - HD/BTGTU
Số hiệu 93 - HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 17/07/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)
17/07/2020 Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)
Số 92 -HD/BTGTU
Số hiệu Số 92 -HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 14/07/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn nhân dân tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
14/07/2020 Hướng dẫn nhân dân tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
91-HD/BTGTU
Số hiệu 91-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 08/07/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2020 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên.
08/07/2020 Hướng dẫn Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2020 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên.
Số 88 -HD/BTGTU
Số hiệu Số 88 -HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 14/04/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020)
14/04/2020 Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020)
Số 1221-CV/BTGTU
Số hiệu Số 1221-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/03/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn v/v sao gửi Đề cương tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý - 2020
30/03/2020 Công văn v/v sao gửi Đề cương tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý - 2020
Số 86-HD/BTGTU
Số hiệu Số 86-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 05/03/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu HƯỚNG DẪN công tác tuyên truyền phục vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 69-CTr/TU, ngày 03/02/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 54 về "Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"
05/03/2020 HƯỚNG DẪN công tác tuyên truyền phục vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 69-CTr/TU, ngày 03/02/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 54 về "Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"
Số 84-HD/BTGTU
Số hiệu Số 84-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 18/02/2020
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu HƯỚNG DẪN tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020
18/02/2020 HƯỚNG DẪN tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020
Số 79 - HD/BTGTU
Số hiệu Số 79 - HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 12/02/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu HƯỚNG DẪN tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra
12/02/2020 HƯỚNG DẪN tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra
Số 78 -HD/BTGTU
Số hiệu Số 78 -HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 17/01/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020  
17/01/2020 HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020  
Số 74 -HD/BTGTU
Số hiệu Số 74 -HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 03/01/2020
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu HƯỚNG DẪN tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  
03/01/2020 HƯỚNG DẪN tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  
Số 69-HD/BTGTU
Số hiệu Số 69-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 13/12/2019
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (tháng 4/1930 - tháng 4/2020) và mừng xuân Canh Tý
13/12/2019 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (tháng 4/1930 - tháng 4/2020) và mừng xuân Canh Tý
Số 68-HD/BTGTU
Số hiệu Số 68-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 08/11/2019
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2019) và 30 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên Huế (10/3/1990 - 10/3/2020)
08/11/2019 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2019) và 30 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên Huế (10/3/1990 - 10/3/2020)
Số 67- HD/BTGTU
Số hiệu Số 67- HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 22/10/2019
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)
22/10/2019 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)
Số 472-TB/TU
Số hiệu Số 472-TB/TU
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 18/09/2019
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu THÔNG BÁO tuyển dụng công chức, viên chức vào các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2019
18/09/2019 THÔNG BÁO tuyển dụng công chức, viên chức vào các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2019
Số 65-HD/BTGTU
Số hiệu Số 65-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 28/08/2019
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 - 19/9/2019)
28/08/2019 HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 - 19/9/2019)
Số 961- CV/BTGTU
Số hiệu Số 961- CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 10/07/2019
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
10/07/2019 Công văn về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Số 64 -HD/BTGTU
Số hiệu Số 64 -HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 09/07/2019
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)
09/07/2019 HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)
Số 959 -CV/BTGTU
Số hiệu Số 959 -CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 08/07/2019
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ
08/07/2019 Công văn về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ
Số 63 -HD/BTGTU
Số hiệu Số 63 -HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 24/06/2019
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Thừa Thiên Huế (01/7/1989 - 01/7/2019)
24/06/2019 HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Thừa Thiên Huế (01/7/1989 - 01/7/2019)
Số 63 -HD/BTGTU
Số hiệu Số 63 -HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 24/06/2019
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu   HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Thừa Thiên Huế (01/7/1989 - 01/7/2019)  
24/06/2019   HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Thừa Thiên Huế (01/7/1989 - 01/7/2019)  
Số 59-HD/BTGTU
Số hiệu Số 59-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 23/05/2019
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu HƯỚNG DẪN tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019)
23/05/2019 HƯỚNG DẪN tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019)
Số 60-HD/BTGTU
Số hiệu Số 60-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 23/05/2019
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1889 - 05/6/2019)
23/05/2019 HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1889 - 05/6/2019)
Số 57-HD/BTGTU
Số hiệu Số 57-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 19/04/2019
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu HƯỚNG DẪN tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)
19/04/2019 HƯỚNG DẪN tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)
Số 51 -HD/BTGTU
Số hiệu Số 51 -HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 17/01/2019
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu HƯỚNG DẪN tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019
17/01/2019 HƯỚNG DẪN tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019
Số 46 -HD/BTGTU
Số hiệu Số 46 -HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 26/12/2018
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu HƯỚNG DẪN tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019  
26/12/2018 HƯỚNG DẪN tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019  
Số 43-HD/BTGTU
Số hiệu Số 43-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 12/11/2018
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu HƯỚNG DẪN công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 
12/11/2018 HƯỚNG DẪN công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 
Số 44-HD/BTGTU
Số hiệu Số 44-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 12/11/2018
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu HƯỚNG DẪN triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
12/11/2018 HƯỚNG DẪN triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 08/05/2018
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
08/05/2018 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
Số 39 -HD/BTGTU
Số hiệu Số 39 -HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 12/03/2018
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử, văn hóa trong năm 2018
12/03/2018 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử, văn hóa trong năm 2018
Số 36 -HD/BTGTU
Số hiệu Số 36 -HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 08/03/2018
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018
08/03/2018 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018
Số 35-HD/BTGTU
Số hiệu Số 35-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 17/01/2018
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn: Học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
17/01/2018 Hướng dẫn: Học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Số 34-HD/BTGTU
Số hiệu Số 34-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 10/01/2018
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và mừng Xuân Mậu Tuất  
10/01/2018 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và mừng Xuân Mậu Tuất  
Số hiệu
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 01/12/2017
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Một số điều ngư dân cần biết - của Tổng cục Thủy sản
01/12/2017 Một số điều ngư dân cần biết - của Tổng cục Thủy sản
Số hiệu
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 18/07/2017
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Ban Tuyên giáo Trung uơng
Trích yếu Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962-2017) và 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào (1977-2017)
18/07/2017 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962-2017) và 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào (1977-2017)
Số 28-HD/BTGTU
Số hiệu Số 28-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 20/06/2017
Lĩnh vực Giáo dục
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Phùng Văn Vinh
Trích yếu Hướng dẫn về việc tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 2 năm 2017 - 2018
20/06/2017 Hướng dẫn về việc tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 2 năm 2017 - 2018
Số 26-HD/BTGTU
Số hiệu Số 26-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 29/05/2017
Lĩnh vực Giáo dục
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thái Sơn
Trích yếu Hướng dẫn, Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) và Thể lệ cuộc thi.
29/05/2017 Hướng dẫn, Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) và Thể lệ cuộc thi.
Số 24-HD/BTGTU
Số hiệu Số 24-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 07/04/2017
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”
07/04/2017 Hướng dẫn tuyên truyền “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”
Số 23-HD/BTGTU
Số hiệu Số 23-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 05/04/2017
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017”
05/04/2017 Hướng dẫn tuyên truyền “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017”
Số 30-KH/TU
Số hiệu Số 30-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 10/03/2017
Lĩnh vực Giáo dục
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017
10/03/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017
Số hiệu
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/03/2017
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2017)
06/03/2017 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2017)
18-HD/BTGTU
Số hiệu 18-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 22/02/2017
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thái Sơn
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017.
22/02/2017 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017.
Số 17-HD/BTGTU
Số hiệu Số 17-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 30/12/2016
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017) và mừng Xuân Đinh Dậu
30/12/2016 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017) và mừng Xuân Đinh Dậu
Số hiệu
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 29/12/2016
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (9/2/1907-9/2/2017)
29/12/2016 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (9/2/1907-9/2/2017)
Số 16-HD/BTGTU
Số hiệu Số 16-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 18/11/2016
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
18/11/2016 Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số 14-HD/BTGTU
Số hiệu Số 14-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 24/10/2016
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017
24/10/2016 Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017
Số 13-HD/BTGTU
Số hiệu Số 13-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 04/10/2016
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016)
04/10/2016 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016)
Số 210-CV/BTGTU
Số hiệu Số 210-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/10/2016
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
04/10/2016 Về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
Số 11-HD/BTGTU
Số hiệu Số 11-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 31/08/2016
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 19/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
31/08/2016 Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 19/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Số 10-HD/BTGTU
Số hiệu Số 10-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 22/08/2016
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”
22/08/2016 Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”
Số 09 - HD/BTGTU
Số hiệu Số 09 - HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 26/07/2016
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Phùng Văn Vinh
Trích yếu Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2016)
26/07/2016 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2016)
Số 948-CV/BTGTW
Số hiệu Số 948-CV/BTGTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 26/07/2016
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Tài liệu tuyên truyền Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu
26/07/2016 Tài liệu tuyên truyền Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu
Số 949-CV/BTGTW
Số hiệu Số 949-CV/BTGTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 26/07/2016
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Tài liệu tuyên truyền Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA)
26/07/2016 Tài liệu tuyên truyền Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA)
Đề cương tuyên truyền kết quả bầu cử
Số hiệu Đề cương tuyên truyền kết quả bầu cử
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 27/06/2016
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Đề cương tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
27/06/2016 Đề cương tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Đề cương tuyên truyền Festival Huế 2016
Số hiệu Đề cương tuyên truyền Festival Huế 2016
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 01/04/2016
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Đề cương tuyên truyền Festival Huế 2016
01/04/2016 Đề cương tuyên truyền Festival Huế 2016
Số 06-HD/BTGTU
Số hiệu Số 06-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 09/03/2016
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thái Sơn
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
09/03/2016 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
Số 43-CV/BTGTU
Số hiệu Số 43-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/02/2016
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Công văn thông báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ hai năm 2015
22/02/2016 Công văn thông báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ hai năm 2015
Số 05-HD/BTGTU
Số hiệu Số 05-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 19/02/2016
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
19/02/2016 Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số 04-HD/BTGTU
Số hiệu Số 04-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 25/01/2016
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2016
25/01/2016 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2016
Số 03-HD/BTGTU
Số hiệu Số 03-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 19/01/2016
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2016) gắn với kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/1/1941 - 28/1/2016) và mừng Xuân Bính Thân
19/01/2016 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2016) gắn với kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/1/1941 - 28/1/2016) và mừng Xuân Bính Thân
Số 01-HD/BTGTU
Số hiệu Số 01-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 02/11/2015
Lĩnh vực Giáo dục
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa thế giới, Đại thi hào Nguyễn Du (1765 - 2015).
02/11/2015 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa thế giới, Đại thi hào Nguyễn Du (1765 - 2015).
Số 01-KH/BTGTU
Số hiệu Số 01-KH/BTGTU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 27/10/2015
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Kế hoạch thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 - 2020
27/10/2015 Kế hoạch thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số 73-HD/BTGTU
Số hiệu Số 73-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 22/07/2015
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu IV (15/10/1945 - 15/10/2015) và 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế (05/9/1945 - 05/9/2015)
22/07/2015 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu IV (15/10/1945 - 15/10/2015) và 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế (05/9/1945 - 05/9/2015)
Số 72-HD/BTGTU
Số hiệu Số 72-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 21/07/2015
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015)
21/07/2015 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015)
Số 71-HD/BTGTU
Số hiệu Số 71-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 08/07/2015
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX (năm 2015)
08/07/2015 Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX (năm 2015)
Số 70-HD/BTGTU
Số hiệu Số 70-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 25/06/2015
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Trích yếu Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng chính trị đầu năm học và "Tuần sinh hoạt công dân" năm 2015
25/06/2015 Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng chính trị đầu năm học và "Tuần sinh hoạt công dân" năm 2015
Số 69-HD/BTGTU
Số hiệu Số 69-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 15/06/2015
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015)
15/06/2015 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015)
Số 199-BC/BTGTU
Số hiệu Số 199-BC/BTGTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 26/05/2015
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Mới
Trích yếu Báo cáo công tác tuyên giáo tháng 5/2015
26/05/2015 Báo cáo công tác tuyên giáo tháng 5/2015
Số 68-HD/BTGTU
Số hiệu Số 68-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 20/05/2015
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Trích yếu Hướng dẫn tăng cường công tác tuyên truyền vềBảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và Bảo hiểm y tế toàn dân
20/05/2015 Hướng dẫn tăng cường công tác tuyên truyền vềBảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và Bảo hiểm y tế toàn dân
Số 67-HD/BTGTU
Số hiệu Số 67-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 19/05/2015
Lĩnh vực Giáo dục
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915- 01/7/2015)
19/05/2015 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915- 01/7/2015)
Số 67-KH/BTGTU
Số hiệu Số 67-KH/BTGTU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 16/04/2015
Lĩnh vực
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Đoàn Thị Thanh Huyền
Trích yếu Kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng năm 2015.
16/04/2015 Kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng năm 2015.
668-CV/BTGTU
Số hiệu 668-CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 02/04/2015
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Đoàn Thị Thanh Huyền
Trích yếu Công văn về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
02/04/2015 Công văn về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
66-HD/BTGTU
Số hiệu 66-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 02/04/2015
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Trích yếu Hướng dẫn công tác Khoa giáo năm 2015
02/04/2015 Hướng dẫn công tác Khoa giáo năm 2015
65-HD/BTGTU
Số hiệu 65-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 24/03/2015
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Đoàn Thị Thanh Huyền
Trích yếu Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030
24/03/2015 Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030
64-HD/BTGTU
Số hiệu 64-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 12/03/2015
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Đoàn Thị Thanh Huyền
Trích yếu Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2015
12/03/2015 Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2015
63-HD/BTGTU
Số hiệu 63-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 10/03/2015
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2015
10/03/2015 Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2015
62-HD/BTGTU
Số hiệu 62-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 02/03/2015
Lĩnh vực Giáo dục
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Trích yếu Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975-26/3/2015) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015)
02/03/2015 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975-26/3/2015) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015)
61-HD/BTGTU
Số hiệu 61-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 26/02/2015
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, nhiệm vụ năm 2015
26/02/2015 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, nhiệm vụ năm 2015
60-HD/BTGTU
Số hiệu 60-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 16/02/2015
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Đoàn Thị Thanh Huyền
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
16/02/2015 Hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
59 -HD/BTGTU
Số hiệu 59 -HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 26/01/2015
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Đoàn Thị Thanh Huyền
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2015
26/01/2015 Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2015
58-HD/BTGTU
Số hiệu 58-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 12/01/2015
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký Đoàn Thị Thanh Huyền
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015), mừng Xuân Ất Mùi
12/01/2015 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015), mừng Xuân Ất Mùi
Số 57-HD/BTGTU
Số hiệu Số 57-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 27/11/2014
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)
27/11/2014 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)
Số 55-HD/BTGTU
Số hiệu Số 55-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 20/10/2014
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi hy sinh (15/10/1964 - 15/10/2014)
20/10/2014 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi hy sinh (15/10/1964 - 15/10/2014)
Số 54-HD/BTGTU
Số hiệu Số 54-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 29/08/2014
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
29/08/2014 Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Số 53-HD/BTGTU
Số hiệu Số 53-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 21/08/2014
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền, hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
21/08/2014 Hướng dẫn tuyên truyền, hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Số 52 -HD/BTGTU
Số hiệu Số 52 -HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 02/07/2014
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng chính trị đầu năm học và “Tuần sinh hoạt công dân" năm 2014
02/07/2014 Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng chính trị đầu năm học và “Tuần sinh hoạt công dân" năm 2014
Số 33-NQ/TW
Số hiệu Số 33-NQ/TW
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 09/06/2014
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Nghị quyết hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
09/06/2014 Nghị quyết hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Số 146-BC/BTGTU
Số hiệu Số 146-BC/BTGTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 20/05/2014
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Báo cáo giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy đảng, nhất là về công tác chính trị tư tưởng ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh
20/05/2014 Báo cáo giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy đảng, nhất là về công tác chính trị tư tưởng ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh
Số 88-KL/TW
Số hiệu Số 88-KL/TW
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/02/2014
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Kết luận Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu
18/02/2014 Kết luận Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu
Số 45-HD/BTGTU
Số hiệu Số 45-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 12/02/2014
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo
12/02/2014 Hướng dẫn tuyên truyền việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo
Số 44-HD/BTGTU
Số hiệu Số 44-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 21/01/2014
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2014
21/01/2014 Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2014
Số 124-BC/BTGTU
Số hiệu Số 124-BC/BTGTU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 22/11/2013
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”
22/11/2013 Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”
Số 40-HD/BTGTU
Số hiệu Số 40-HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 25/10/2013
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2014
25/10/2013 Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2014