Chuyên đề  » Nghiên cứu - Trao đổi

Nâng cao “sức đề kháng” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
Một trong những giải pháp để nâng cao “sức đề kháng” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng là phát huy vai trò định hướng thông tin chính thống của hệ thống báo chí cách mạng và mạng xã hội của Việt Nam.

“Tự do internet lột mặt nạ đấu tranh chống cộng cuội”
Đã thành thông lệ, nhiều năm qua, hễ cứ đến dịp 30-4 là một số tổ chức, cá nhân chống cộng trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài lại tổ chức một số hoạt động xuyên tạc cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam, đồng thời xuyên tạc các ...

Tiểu tiết và đại cục.
Trong đời sống, có những thứ mới nhìn qua tưởng như nhỏ nhặt, không đáng kể, không đáng quan tâm, không ảnh hưởng đến ai, nhưng thực tế lại không phải vậy...

Phát huy dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị
Phát huy mạnh mẽ dân chủ, khuyến khích tìm tòi sáng tạo trong nghiên cứu lý luận là một chủ trương đã được khẳng định trong nhiều nghị quyết của Đảng ta.

Bệnh giả dối
Nếu không triệt tiêu được bệnh giả dối trong một bộ phận cán bộ, đảng viên thì đến một lúc nào đó, nó sẽ trở thành một thứ “vi rút” nguy hại có thể phát sinh, lây lan trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Phòng, chống sản phẩm văn hóa xấu độc trên không gian mạng
Để gìn giữ và phát huy văn hóa dân tộc, một mặt phải không ngừng chăm lo, xây dựng những giá trị văn hóa tốt đẹp, mặt khác cần phải kiên quyết ngăn ngừa, phòng, chống, đẩy lùi các tàn dư văn hóa cũ, các sản phẩm “phi văn hóa”, “phản văn hóa” (gọi chung là sản phẩm văn hóa xấu độc ...

Nâng cao ý thức của người sử dụng mạng xã hội
Với khả năng kết nối, lan tỏa thông tin nhanh chóng, rộng khắp, các mạng xã hội và những tiện ích đi kèm đang trở thành một trong những kênh giao tiếp thông dụng đối với rất nhiều người. Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị và lợi ích đáng ghi nhận, sự phát triển nhanh đến mức khó kiểm soát ...

Cộng đồng là những ai?
Hiện nay, (nhất là sau Tết Tân Sửu), cứ mỗi sớm mai thức dậy, mở tivi hay vào mạng xã hội, mọi người đều hồi hộp và lo lắng khi nhận thông tin về dịch bệnh Covid-19 đang tái phát trở lại. Những tin đại loại như: "Theo thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch covid-19, sáng nay, ...

Đại hội XIII: Lòng dân và sự kiên định - Cất cánh tương lai
Cơ đồ của đất nước, niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân với Đại hội XIII của Đảng chính là động lực, là nguồn cảm hứng, là sức mạnh nội sinh tạo nên sức bật, sự cất cánh của một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc trong tương lai.

Đảng, Bác Hồ, Dân tộc và mùa Xuân
Xuân Tân Sửu năm nay là mùa Xuân đầu thập niên thứ ba của thế kỷ XXI.