Chuyên đề  » Hướng về Biên giới - Biển đảo

Cập nhật lúc : 08:18 16/04/2021

Lồng ghép tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo

Tại Hội nghị

Ngày 15/4, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã diễn ra Hội nghị triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021". Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.


Theo đó, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới, hải đảo được triển khai đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế, đạt hiệu quả cao; góp phần nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật và chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân. Hình thức phổ biến, tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên mục của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, xây dựng các phóng sự ngắn và bài viết về công tác tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế...

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy BĐBP chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản phục vụ việc quản lý, điều hành và thực hiện Đề án. Phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện khu vực biên giới tuyên truyền vận động nhân dân tích cực nghiên cứu nâng cao nhận thức về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật. 

Căn cứ tình hình và điều kiện cụ thể của từng địa bàn, các Đồn Biên phòng phối hợp chặt chẽ với phòng Tư pháp các huyện, thị xã: UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn đóng quân triển khai tốt các hình thức, biện pháp tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân như: lồng ghép trong các hội nghị, các cuộc họp xã, thôn, bản, Đồn Biên phòng; tổ chức tọa đàm, tuyên truyền miệng, cấp phát tờ rơi.... Các xã, thị trấn biên giới tiếp tục cũng cố tủ sách, ngăn sách pháp luật tại trung tâm xã, thị trấn và các tổ, thôn, xóm, phục vụ kịp thời nhu cầu tìm hiểu chính sách, pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Theo baothuathienhue.vn

Tin bài liên quan