Chuyên đề  » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật lúc : 07:43 30/09/2019

Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho tập thể điển hình được khen thưởng tại hội nghị

Ngày 27/9/2019, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Qua 50 năm qua thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Thừa Thiên Huế đã phát huy cao độ sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, từ khi tái thành lập tỉnh năm 1989 đến nay, kinh tế-xã hội của tỉnh đã có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 1989 - 2018 đạt 7,2%/năm, quy mô nền kinh tế tăng gấp 7 lần (theo giá so sánh năm 2010), thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt gần 41 triệu đồng, gấp 81,6 lần so năm 1990. Ngày càng khẳng định và phát huy vị thế của 4 Trung tâm lớn của khu vực và cả nước là Trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước, Trung tâm y tế chuyên sâu, khoa học-công nghệ và giáo dục-đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao; góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Thừa Thiên Huế trong thời kỳ hội nhập với bạn bè quốc tế.

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong tỉnh đã từng bước trưởng thành; nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn được nâng lên. Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...và Nghị quyết Trung ương 7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đã tạo hiệu ứng tích cực để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị toàn tỉnh.

Các cấp ủy đã quan tâm chỉ đạo triển khai học tập và làm theo Bác. Nhiều địa phương tổ chức hội nghị nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhằm giáo dục đạo đức cách mạng, đổi mới phong cách, lề lối làm việc cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Nhiều mô hình, cách làm hay, gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc. Đã tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực như: Cán bộ,  công chức, viên chức tích cực đổi mới tác phong, lề lối làm việc; mỗi ngày làm một việc tốt trong học sinh, sinh viên; hiến đất, tài sản trên đất làm đường giao thông nông thôn; phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm được Ban thường vụ Tỉnh ủy đề ra là tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, đẩy mạnh các phong trào thi đua ái quốc của các cấp, các ngành, trong mọi tầng lớp nhân dân, trên tất cả các lĩnh vực. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hàng năm, đồng thời làm căn cứ quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ...Tại hội nghị, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã phát động thi đua thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân trong tỉnh; Ban thường vụ Tỉnh ủy đã trao tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Đồng chí Nguyễn Thái Sơn, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen cho cá nhân điển hình được khen thưởng

Văn Vũ

Tin bài liên quan