Chuyên đề  » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật lúc : 08:12 22/05/2020

Quảng Điền: Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 18/5/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Quang - TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đình Đức - Bí thư Huyện ủy.


Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên cơ sở các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong 4 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn huyện. Đồng thời, sau khi học tập các chuyên đề đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thực hiện sát với nhiệm vụ và thực tiễn.

Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, liên tục. Công tác sơ kết, tổng kết được thực hiện nghiêm túc, qua đó rút ra được những việc làm hay, những kết quả đã đạt được, kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu, các tập thể tiên tiến có cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực để nhân rộng phong trào, đồng thời phân tích nguyên nhân tồn tại, hạn chế để uốn nắn, điều chỉnh kịp thời nhằm đưa việc thực hiện Chỉ thị trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, đoàn thể và ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

Tại hội nghị này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 08 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016 - 2020.

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

 

 

 

Tin bài liên quan