Chuyên đề  » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật lúc : 09:10 05/03/2018

Phú Lộc: Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Sáng ngày 2/3, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lộc tổ chức Hội nghị Huyện ủy (mở rộng) triển khai chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quán triệt các văn bản mới của Trung ương.


 Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Chí Quang, Bí thư Huyện ủy triển khai chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Trên cơ sở nội dung của chuyên đề học tập, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Chí Quang đề nghị, đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở cần thực hiện tốt việc học tập và làm theo phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Tăng cường giáo dục, rèn luyện xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành; Giữ vững các nguyên tắc “tập trung dân chủ” và “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; Xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo; Phải biết phấn đấu hy sinh vì lợi ích tập thể, của nhân dân; có phong cách làm việc khoa học, sáng tạo vận dụng linh hoạt mọi chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị địa phương mình.

Cũng tại hội nghị, Ban thường vụ Huyện ủy cũng đã quán triệt những nội dung cơ bản của 4 văn bản mới của TW, gồm: Quy định số 102 - QĐ/TW ngày 15/01/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 86 - QĐ/TW ngày 01/06/2017 về quy định giám sát trong đảng; Quy định số 879 - QĐ/TW ngày 01/08/2017 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý; Quy định số 109 - QĐ/TW ngày 03/01/2018 về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên.

 

 
 
www.thuathienhue.gov.vn 
Tin bài liên quan