Chuyên đề  » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật lúc : 13:52 15/12/2021

Lan tỏa học và làm theo Bác!

Tiếp tục tạo sức lan tỏa rộng rãi, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân tích cực nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Nhằm thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII"Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam gửi công văn đến 67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương đề nghị phối hợp gửi tư liệu phim, ảnh, sách, báo về Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tin, bài tuyên truyền về những mô hình hay, cách làm sáng tạo; gương người tốt, việc tốt; những tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang diễn ra ở các cơ quan, địa phương trong cả nước để thông tin, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh (http://hochiminh.vnvà Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (http://dangcongsan.vn).

 

 Ảnh giao diện Trang Thông tin điện tử Hồ Chí Minh

Trang Thông tin điện tử Hồ Chí Minh là kênh thông tin điện tử chính thống của Ban Tuyên giáo Trung ương, là hệ thống cơ sở dữ liệu toàn diện về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh bao gồm phim, ảnh, âm thanh, sách, báo, tài liệu… hiện đang lưu trữ tại các cơ quan Trung ương và địa phương cũng như Hệ thống Bảo tàng các khu di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và đang được Trang Thông tin điện tử Hồ Chí Minh số hóa (Bảo tàng 3D) phát lên mạng Internet.

Trang Thông tin điện tử Hồ Chí Minh có vị trí đặc biệt quan trọng nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục, phổ biến tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với mỗi người dân Việt Nam; Hàng vạn tin, bài phản ánh về những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong cả nước được Trang Thông tin điện tử Hồ Chí Minh liên tục cập nhật đã thực sự tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam vinh dự được Thường trực Ban Bí thư và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương giao nhiệm vụ xây dựng và vận hành Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh. Từ khi chính thức được khai trương phát lên mạng Internet ngày 19/5/2015, Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh đã thu hút hàng chục triệu lượt truy cập mỗi tuần của độc giả trong nước và nước ngoài tìm hiểu, tra cứu, học tập, nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để Trang Thông tin điện tử Hồ Chí Minh ngày càng hấp dẫn, có sức lan tỏa; là kênh thông tin chuẩn mực và tin cậy nhất lưu truyền, phổ biến những giá trị tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với đông đảo cán bộ, đảng viên, kiều bào ta ở nước ngoài, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế. Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam rất mong các Đảng bộ trực thuộc Trung ương phối hợp thông tin tuyên truyền, cung cấp tư liệu, tin bài… qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"./.

Tư liệu, tin, bài gửi về Nhà báo Khắc Trường, Trang tin Hồ Chí Minh, Ban Xây dựng Đảng, Báo điện tử ĐCSVN, email: truongnb56@gmail.com. SĐT: 080.43656 -  0936.969.656.

Theo dangcongsan.vn

 

Tin bài liên quan