Chuyên đề  » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật lúc : 14:18 19/09/2016

Hương Thủy: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 16/9, Thị ủy Hương Thủy tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Hội nghị đã triển khai nội dung kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thị ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo đó các cấp ủy, tổ chức đảng cần thường xuyên quán triệt Chỉ thị gắn với quá trình tổ chức học tập và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động và thiết thực; xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập vào Nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp mình trong nội dung sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; đưa các nội dung về tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giảng day, học tập; xác định nội dung đột phá, phương châm thực hiện và trách nhiệm nêu gương nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị lần này, Thị ủy Hương Thủy cũng đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thị xã giai đoạn 2020 – 2025.

www.thuathienhue.gov.vn

Tin bài liên quan