Chuyên đề  » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật lúc : 11:02 14/06/2021

ĐẢNG BỘ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CHỈ THỊ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, một danh nhân văn hóa lớn của thế giới. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại; là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta. Cả cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tấm gương sáng cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta nguyện phấn đấu học tập và noi theo. Vinh dự và tự hào là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm thời niên thiếu và thanh niên đầy nhiệt huyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế là nơi góp phần hình thành nhân cách đạo đức, tư tưởng yêu nước và quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước của Người. Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, tên tuổi đó đã gắn bó rất mật thiết với người dân xứ Huế trong niềm tự hào, kính trọng và kính yêu vô hạn.


 

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 5 năm qua, Đảng bộ Thừa Thiên Huế đã tích cực triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, địa phương, đơn vị toàn tỉnh được nâng lên rõ rệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh đi vào cuộc sống. Để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị,  ngay sau khi Chỉ thị 05 được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các kế hoạch chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các ngành, các địa phương, đơn vị triển khai thực hiệnở cấp mình. Nhiều địa phương, đơn vị đã chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và lan tỏa ngày càng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân,nhiều hành động, việc làm, công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa cụ thể hóa vào thực tiễn bằng, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực góp phần tích cực vào việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, các cấp, các ngành đã gắn kết hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế trao Bằng khen và hoa cho các tập thể tiêu biểu xuất sắc tại Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, liên tục. Công tác sơ kết, tổng kết được thực hiện nghiêm túc, qua đó rút ra được những việc làm hay, những kết quả đã đạt được, biểu dương những nhân tố tiêu biểu. Qua 5 năm, có 64 tập thể và 54 cá nhân được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng bằng khen. Đặc biệt, đã có 01 tập thể và 03 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và Đảng bộ Trường Đại học Y - Dược Huế được tuyên dương toàn quốc.

Thông qua các phong trào, các cuộc vận động, nhiều mô hình hay, cách làm có hiệu quả của các tập thể, cá nhân được nhân rộng. Tiêu biểu như: các phong trào "Thắp lửa truyền thống - sáng mãi niềm tin","Xứng danh bộ đội Cụ Hồ", “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”của lực lượng vũ trang tỉnh; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của các huyện, thị xã và thành phố Huế; phong trào "Ngày chủ nhật xanh";“Tuyến đường xanh, sạch, đẹp, an toàn giao thông”được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng và tích cực thực hiện rộng khắp trong toàn tỉnh; các mô hình thực hành tiết kiệm của hội phụ nữ các cấp đem lại hiệu quả cao; các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách được các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các đoàn thể các cấp triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở... Hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" luôn được quan tâm, tạo được không khí chính trị sôi nổi, dấu ấn trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Việc  thực hiện nội dung đột phá, giải quyết vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm theo tinh thần Chỉ thị 05 thường xuyên đượcBan Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo triển khai, nhất là đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo phương châm nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc,“nói đi đôi với làm".

Công tác cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc tiếp tục có những chuyển biến rõ nét; việc thực hiện cơ chế một, một cửa liên thông và hoạt động của Trung tâm hành chính công được duy trì và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hơn; tinh thần, thái độ và hiệu quả phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có sự chuyển biến tích cực.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tốt trên tất cả các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển và chính sách cán bộ bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Công tác kết nạp đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, đã chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, hội nhóm bất hợp pháp và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; không để xảy ra bất ngờ, phát sinh “điểm nóng”, kiềm chế và ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Nền kinh tế của tỉnh đã từng bước tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững, kinh tế có mức tăng trưởng khá, bình quân ước đạt 6,5%/năm, cao hơn bình quân chung của cả nước và một số tỉnh trong khu vực miền Trung. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân gần 8%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 2.169 USD, đứng thứ 3 Vùng duyên hải miền Trung. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 105.180 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 11%/năm. Giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân trên 4%/năm. Cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện, diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang hiện đại. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 4%. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Đã thực hiện đạt kết quả tốt những chủ chương, phong trào lớn của tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ như: Chương trình di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế; phong trào “xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch”; “Ngày Chủ nhật xanh”, “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”....

 

Liên đoàn lao động tỉnh phát động phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”

Có thể khẳng định, 5 năm qua những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy đảng các cấp từ tỉnh đến cơ sở sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần và quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phấn đấu sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.

                                                                                         Nguyễn Thị Hường                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tin bài liên quan