Chuyên đề  » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật lúc : 15:36 19/05/2020

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THỪA THIÊN HUẾ

Tượng đài Nguyễn Tất Thành trong khuôn viên trường THPT Quốc học Huế - nơi Bác Hồ kính yêu từng học tập.

Thừa Thiên Huế vinh dự là nơi gắn với cuộc đời thuở thiếu thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khoảng 10 năm. Đây là giai đoạn có ý nghĩa hết sức quan trọng bồi đắp, hun đúc nên phẩm cách, đạo đức, tư tưởng của Người sau này, như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Người đồng chí, Người học trò thân thiết và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã khẳng định: "Thời gian ở Huế là thời gian Nguyễn Tất Thành lớn lên và bắt đầu đi học. Những năm tháng đó là thời gian cực kỳ quan trọng đối với sự hình thành con người Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh". Những địa danh Người đã từng sinh sống, học tập tại Thừa Thiên Huế như: căn nhà số 112 đường Mai Thúc Loan, Trường Quốc học Huế, làng Dương Nỗ, bến đò Thừa Phủ, cầu Trường Tiền, chợ Xép, cửa Đông Ba... luôn gợi lên tình cảm thiêng liêng, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.


Lúc sinh thời, dù bận rộn trăm công nghìn việc trên cương vị Chủ tịch Đảng, Chủ tịch Nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn dành cho Thừa Thiên Huế nhiều sự quan tâm và tình cảm đặc biệt. Trong kháng chiến chống Pháp, sau khi được tin chiến thắng ở Thanh Hương, Thanh Lam Bồ, Người đã gửi thư khen ngợi, động viên quân và dân tỉnh nhà. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tình cảm của Người đối với nhân dân miền Nam nói chung, nhân dân Thừa Thiên Huế nói riêng là nguồn động viên tinh thần hết sức to lớn đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn, ngặt nghèo. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968, Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế được tặng danh hiệu "Tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường", riêng Tiểu đội 11 cô gái sông Hương được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi qua những vần thơ:

"Dõng dạc tay cầm khẩu súng trường

Hiên ngang dàn trận khắp trong phường

Bác khen các cháu dân quân gái

Đánh giặc Huê Kỳ phải nát xương"

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời (02/9/1969), để thể hiện tình cảm kính yêu vô hạn, đồng bào các dân tộc thiểu số miền Tây Thừa Thiên Huế đã tự nguyện mang họ Hồ của Người, để mãi mãi được là con cháu Bác Hồ.

Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta bản Di chúc lịch sử - văn kiện kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách của một bậc vĩ nhân, vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa - soi sáng con đường mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đi tới.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế đã cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Sau ngày quê hương được giải phóng, nhất là thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, xây dựng Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển. Đặc biệt, sau 10 năm thực hiện Kết luận số 48-KL/TW, ngày 25/5/2009 của Bộ Chính trị về "Xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020" và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, thế và lực của tỉnh không ngừng được tăng cường. Quy mô nền kinh tế năm 2020 gấp 1,67 lần so với năm 2015, thu ngân sách đạt 9.300 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 2.000 USD. Những thành tựu đó là kết quả sinh động, cụ thể của quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" theo ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

Quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước đã mang lại những thành tựu to lớn, song cũng nảy sinh nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của một bộ phận cán bộ, đảng viên làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Điều đó đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân" như lời dạy của Người.

Ngôi nhà 112 Mai Thúc Loan, nơi Bác Hồ và gia đình sống khi đến Huế.

Trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" đạt được nhiều kết quả tích cực. Ý thức tự giác, tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên được nâng lên, ngày càng đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả. Nhiều phong trào, những việc làm cụ thể và các mô hình hay, sáng tạo được nhân rộng, thực hiện có hiệu quả đã tạo sức lan tỏa rộng khắp trong công tác và đời sống. Tinh thần đoàn kết được tăng cường, tạo được sự thống nhất trong ý chí và hành động. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; tinh thần, thái độ và hiệu quả phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có sự chuyển biến tích cực. Việc thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí đã trở thành phong trào rộng lớn từ tỉnh đến cơ sở và mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tốt trên tất cả các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Nền kinh tế của tỉnh duy trì nhịp độ tăng trưởng khá, theo hướng xanh và bền vững; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực dựa trên khai thác các tiềm năng, lợi thế về văn hóa, di sản, giáo dục, y tế và các dịch vụ du lịch. Công tác an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả gắn với giảm nghèo, giải quyết việc làm và bảo vệ môi trường. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Có thể nói, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành một nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và ngày càng lan tỏa rộng khắp trong xã hội. Xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực trong học tập và làm theo Bác, trở thành những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa "người tốt, việc tốt" dâng lên Người. Đó chính là sự thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của chúng ta đối với Bác Hồ kính yêu một cách ý nghĩa và đáng quý nhất.

Năm 2020, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới", góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Di tích nơi Nguyễn Tất Thành cùng nhân dân Trung kỳ đứng lên đấu tranh chống sưu thuế năm 1908.

Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế nguyện ra sức phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đưa tỉnh nhà thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy bản sắc giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế vào năm 2025, cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cả nước xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu như ước nguyện của Người.

                                                                                     KIỀU MY

 

Tin bài liên quan