Chuyên đề  » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Quảng Điền: Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày 18/5/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Quang - TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực ...

Liên đoàn Lao động tỉnh: Tuyên dương 19 tập thể và 41 cá nhân tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sáng 19/5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp công đoàn.

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THỪA THIÊN HUẾ
Thừa Thiên Huế vinh dự là nơi gắn với cuộc đời thuở thiếu thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khoảng 10 năm. Đây là giai đoạn có ý nghĩa hết sức quan trọng bồi đắp, hun đúc nên phẩm cách, đạo đức, tư tưởng của Người sau này, như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Người đồng chí, ...

Thực hành dân chủ trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh - phương hướng quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay
Với tầm nhìn của một nhà tư tưởng lớn và sự trải nghiệm thực tiễn của một lãnh tụ phong trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “để làm cho Đảng mạnh, thì phải mở rộng dân chủ” và trong Đảng “phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của ...

Giao lưu điển hình toàn quốc năm 2020 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Những tấm gương sáng về học tập và làm theo Bác, những câu chuyện cảm động về tinh thần trách nhiệm với dân, với nước, với công việc được giao; về tình yêu thương con người, về đạo đức cách mạng trong sáng… sẽ được lan tỏa trong đời sống xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát ...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, là nhiệm vụ then chốt có vị trí đặc biệt quan trọng. Việc vận dụng tư tưởng của Người vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay sẽ góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất ...

Học Bác để tự soi, tự sửa mình
Trong những năm qua, việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII (Chỉ thị 05) tại các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với phòng và chống suy thoái về tư tưởng chính ...

Để sức sống, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi trường tồn!
Tư tưởng Hồ Chí Minh không những có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển của cách mạng Việt Nam mà còn góp phần tích cực trong các bước tiến của nhân loại vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Đây là nhân tố không thể thiếu trong tư duy và hành động của ...

“… QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN”
“Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” là tác phẩm được Bác Hồ viết và đăng trên Báo Nhân Dân số 5409, ra ngày 3-2-1969.

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020), Hội thảo khoa học cấp Quốc gia nhan đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc” đã được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ...