Chuyên đề  » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mệnh lệnh từ mỗi trái tim
Với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Người không chỉ đấu tranh, mưu cầu ...

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh," ...

Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày 15/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu Toàn văn Chỉ thị:

Huyện ủy Phú Vang tiến hành tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị
Ngày 19/05/2016, Ban Thường vụ huyện ủy Phú Vang tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Về dự và chỉ đạo hội ...

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị
Trong dịp kỷ niệm 126 năm Ngày sinh nhật Bác, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và sơ kết 04 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa ...

Hồ Chủ tịch với cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên
Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công và ngay sau lễ Độc lập, ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp của Chính phủ lâm thời, đề ra các nhiệm vụ cấp bách, trong đó Bác đề nghị Chính phủ tổ chức tổng tuyển cử để bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Chuyện ít biết về kỷ niệm sinh nhật Bác lần đầu tiên
Những chuyện kể về sinh nhật Bác dưới đây sẽ giúp người Việt thêm tự hào được là con cháu của Người.

Người 3 lần vinh dự được gặp Bác Hồ
Đối với người Việt Nam, được gặp Bác Hồ một lần trong đời là niềm ao ước, là một vinh dự và hạnh phúc lớn lao, nhưng ông Nguyễn Thanh Toàn lại vinh dự có đến 3 lần được vinh dự gặp Bác, trong đó có 2 lần gặp với kỷ niệm sâu sắc không bao giờ quên được.

Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Sáng 16/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Đại Quang - Chủ tịch ...

Một số nhiệm vụ trọng tâm tiếp thực thực hiện có Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích cực triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng, ...