Chuyên đề  » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

A Lưới: triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày 22/9, Huyện ủy A Lưới đã tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW và triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phú Lộc: Quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị
Sáng ngày 16/9, Huyện ủy Phú Lộc đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho lãnh đạo các Đảng ủy, Chi ủy cơ sở trực thuộc và các ban, ngành đoàn thể trong huyện.

Hương Thủy: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày 16/9, Thị ủy Hương Thủy tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Liên Đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị
Chiều ngày 15/9, Ban thường vụ Liên Đoàn Lao Động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong các tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh học tập, làm theo phong cách Hồ Chí Minh
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 27/CT-TTg về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Sáng ngày 01/9/2016, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03 của Ban Bí thư và Kế hoạch 16-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Các đồng chí Lê Trường Lưu, UVTWĐ, Bí ...

Đưa tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác đến với công chúng qua các hoạt động nghệ thuật

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu khoa học trong đoàn viên, thanh niên theo tấm gương của Bác
Trường Trung học phổ thông Chuyên Quốc Học Huế tự hào là một trong những trường học ra đời sớm nhất cả nước, nơi đào tạo nhiều nhà chính trị, nhà khoa học, nhà giáo dục lỗi lạc, kiệt xuất cho dân tộc. Nơi đây còn ghi dấu kỷ niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng ...

Thực hiện chữ "Kiệm" theo lời dạy của Bác Hồ
Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là học tập và làm theo chuẩn mực "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" đã trở thành phong trào thi đua rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và bước đầu đã thu được những kết quả tốt đẹp. Tuy ...

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị