Chuyên đề  » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực tế và lời dạy của Bác Hồ về quyền lực cán bộ

Vai trò của người cao tuổi trong tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng, tình cảm và những cử chỉ, hành động của Người đối với người cao tuổi, là hình ảnh tiêu biểu và sinh động về triết lý sống, nhân văn và văn hoá của người Việt đối với người cao tuổi.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc
Gần nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày “đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”, nhưng Bác Hồ vẫn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; cuộc đời và nhân cách của Người vẫn là tấm gương để mỗi người Việt Nam phấn đấu và noi theo; tư tưởng của Hồ Chí ...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mệnh lệnh từ mỗi trái tim
Với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Người không chỉ đấu tranh, mưu cầu ...

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh," ...

Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày 15/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu Toàn văn Chỉ thị:

Huyện ủy Phú Vang tiến hành tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị
Ngày 19/05/2016, Ban Thường vụ huyện ủy Phú Vang tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Về dự và chỉ đạo hội ...

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị
Trong dịp kỷ niệm 126 năm Ngày sinh nhật Bác, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và sơ kết 04 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa ...

Hồ Chủ tịch với cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên
Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công và ngay sau lễ Độc lập, ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp của Chính phủ lâm thời, đề ra các nhiệm vụ cấp bách, trong đó Bác đề nghị Chính phủ tổ chức tổng tuyển cử để bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Chuyện ít biết về kỷ niệm sinh nhật Bác lần đầu tiên
Những chuyện kể về sinh nhật Bác dưới đây sẽ giúp người Việt thêm tự hào được là con cháu của Người.