Chuyên đề  » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thượng tôn pháp luật theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, là nhà đạo đức, nhà giáo dục mà còn là một nhà lập pháp. Nếu không có pháp luật thì không thể có pháp chế, không thể có tinh thần thượng tôn pháp luật. Có lẽ vì vậy mà từ rất sớm, Người đã rất ...

Đưa phong trào vào cuộc sống
Nhiều cách làm, mô hình có hiệu quả đã đưa phong trào thi đua “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đi vào cuộc sống.

Đảng bộ BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế: Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ ...

Vận dụng sáng tạo trong học và làm theo Bác ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên
Theo đồng chí Võ Văn Phuông – UVTW Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, mỗi cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đều là những câu chuyện thực tế, cảm động về những việc làm bình dị mà cao quí, noi theo gương Bác, về ý chí và ...

Yêu cầu đăng ký cam kết không tham nhũng, lãng phí
Các đồng chí Tỉnh ủy viên, bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải đăng ký bằng văn bản với chi bộ kế hoạch cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí ...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”
Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong “Sửa đổi lối làm việc” đến nay vẫn còn nguyên giá trị, vẫn mang đậm tính khoa học, tính nhân dân và dân tộc sâu sắc, luôn soi sáng cho công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây nguyên.
Sáng ngày 20/3/2017, tại Thừa Thiên Huế, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chủ trì Hội nghị có ...

Học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Học tập và làm theo phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thông qua việc học tập và làm theo phong cách nói chung, phong cách ứng xử của Người nói riêng, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương khắc phục những hạn chế, yếu kém khi ứng xử trong công tác và cuộc sống đời ...

Cảnh báo của Bác Hồ về sự suy thoái của cán bộ, đảng viên
Những cảnh báo của Bác Hồ chỉ ra trước đây về các “căn bệnh” mà cán bộ, đảng viên nhiễm phải so với những biểu hiện về sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra ...