Chuyên đề  » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền theo quan điểm Hồ Chí Minh
Đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền của Đảng nói riêng là người trực tiếp tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Do đó, theo Hồ Chí Minh yêu cầu trước hết phải xây ...

Hội Cựu chiến binh phường Phú Hậu, thành phố Huế với các phong trào thi đua yêu nước góp phần đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội Cựu Chiến binh phường Phú Hậu đã tổ chức sinh hoạt quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, hội viên, triển khai thực hiện đến ...

Học tập tư tưởng của Bác Hồ và Chính phủ lâm thời về cải cách thủ tục hành chính; chống xa hoa, lãng phí
Cách đây 73 năm, sau thành công của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân đồng bào. Ngay trong buổi họp đầu tiên, ngày 3/9/1945, Chính phủ lâm thời đã thông báo gồm 6 vấn đề, trong đó bao trùm là xây dựng, củng cố khối đoàn kết ...

Để góp phần đẩy mạnh học tập, làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đội ngũ nhà giáo trong giai đoạn hiện nay
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, mở mang dân trí. Bởi theo Người, vai trò của giáo dục, đào tạo là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với sự hưng thịnh của đất nước. Việc nâng cao, mở mang dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài là động ...

Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt với những việc làm thiết thực theo lời dạy của Bác
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị do Đảng ta phát động là một chủ trương chiến lược quan trọng, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng và toàn xã hội, làm dấy lên phong trào thi đua yêu nước, tích ...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thương yêu, chăm lo bồi dưỡng cán bộ
Thương yêu, chăm lo bồi dưỡng cán bộ là một nội dung quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Người đã dành trọn vẹn cho những tình cảm tốt đẹp ấy.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chuẩn của cán bộ lãnh đạo
Xây dựng đội ngũ cán bộ với việc lựa chọn, sử dụng và đánh cán bộ lãnh đạo, đặc biệt đối với những người đứng đầu là một trong những vấn đề quan trọng được Hồ Chí Minh rất quan tâm trong tiến trình lãnh đạo cách mạng nước ta, nhất là trước những thay đổi của nhiệm vụ cách ...

Các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05 của bộ Chính trị ở Đảng bộ Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế
Những năm qua, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị đã tổ chức triển khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức ...

LẶNG LẼ TRAO YÊU THƯƠNG
Những ngày này, chị Hồ Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền - đại biểu duy nhất của tỉnh vừa được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen về học tập và làm theo lời Bác đang tất bật hoàn thiện những chiếc xe đạp cũ để kịp trao cho các ...

Xây dựng và rèn luyện phong cách người cán bộ lãnh đạo theo lời Bác dặn
Nhân cách của cán bộ lãnh đạo là tổng hòa các yếu tố về phẩm chất và năng lực, nhất là yêu cầu về đạo đức. Việc xây dựng và rèn luyện nhân cách cán bộ lãnh đạo là một nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết, có ý nghĩa quan trọng của công tác cán bộ.