Chuyên đề  » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân
Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh giản, kiện toàn bộ máy gắn với sửa đổi phong cách, lề lối làm việc của cán bộ
Là người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một kho tàng lý luận phong phú về xây dựng Đảng. Trong đó những tư tưởng của Người về tinh giản, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với sửa đổi phong cách, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ có ý nghĩa ...

ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VỚI PHONG TRÀO “VÌ ĐÀN EM THÂN YÊU”
Vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào từng công việc cụ thể, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện phong trào “Vì đàn em thân yêu” đến toàn thể đoàn viên thanh niên trong toàn lực ...

Học tập và làm theo Bác để thiết thực chăm lo cải thiện đời sống nhân dân
Những kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang thời gian qua là bằng sự nỗ lực, quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị, có thể còn rất nhỏ bé nhưng quan trọng hơn, là đã hình thành ý thức làm việc cống hiến vì dân ...

Thực hiện Chỉ thị 05 ở Thừa Thiên Huế năm 2018 - Kết quả và bài học từ thực tiễn
Phát huy kết quả đạt được qua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngay từ đầu năm 2018, các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ ...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đến lực lượng Công an nhân dân, Người đã để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều chỉ dạy sâu sắc, có giá trị rất lớn cả về mặt lý luận và thực tiễn.

Giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Sáng ngày 21/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thái Sơn, UVTV, ...

Phương pháp nêu gương trước quần chúng của người cán bộ, đảng viên
Một trong những phương thức để vận động quần chúng được các nhà kinh điển Mác - Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh luận giải là phương pháp nêu gương trước quần chúng của người cán bộ, đảng viên.

Thị xã Hương Thủy đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII của Đảng
Trong Nghị quyết số 26 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ vào xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Triển khai thực ...