Chuyên đề  » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Để góp phần đẩy mạnh học tập, làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đội ngũ nhà giáo trong giai đoạn hiện nay
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, mở mang dân trí. Bởi theo Người, vai trò của giáo dục, đào tạo là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với sự hưng thịnh của đất nước. Việc nâng cao, mở mang dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài là động ...

Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt với những việc làm thiết thực theo lời dạy của Bác
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị do Đảng ta phát động là một chủ trương chiến lược quan trọng, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng và toàn xã hội, làm dấy lên phong trào thi đua yêu nước, tích ...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thương yêu, chăm lo bồi dưỡng cán bộ
Thương yêu, chăm lo bồi dưỡng cán bộ là một nội dung quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Người đã dành trọn vẹn cho những tình cảm tốt đẹp ấy.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chuẩn của cán bộ lãnh đạo
Xây dựng đội ngũ cán bộ với việc lựa chọn, sử dụng và đánh cán bộ lãnh đạo, đặc biệt đối với những người đứng đầu là một trong những vấn đề quan trọng được Hồ Chí Minh rất quan tâm trong tiến trình lãnh đạo cách mạng nước ta, nhất là trước những thay đổi của nhiệm vụ cách ...

Các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05 của bộ Chính trị ở Đảng bộ Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế
Những năm qua, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị đã tổ chức triển khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức ...

LẶNG LẼ TRAO YÊU THƯƠNG
Những ngày này, chị Hồ Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền - đại biểu duy nhất của tỉnh vừa được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen về học tập và làm theo lời Bác đang tất bật hoàn thiện những chiếc xe đạp cũ để kịp trao cho các ...

Xây dựng và rèn luyện phong cách người cán bộ lãnh đạo theo lời Bác dặn
Nhân cách của cán bộ lãnh đạo là tổng hòa các yếu tố về phẩm chất và năng lực, nhất là yêu cầu về đạo đức. Việc xây dựng và rèn luyện nhân cách cán bộ lãnh đạo là một nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết, có ý nghĩa quan trọng của công tác cán bộ.

Chi bộ Thôn Ta Rung, xã Hương Sơn, huyện Nam Đông với những việc làm thiết thực, hiệu quả trong việc thực hiệ Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Học tập và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh
Phương pháp dân vận Hồ Chí Minh có ý nghĩa quyết định để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân các dân tộc đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân ta, góp phần chăm lo ngày càng đầy đủ đời sống, ...

Đảng bộ Trường quân sự tỉnh: Chuyển biến tích cực qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ Trường Quân sự tỉnh đã có sự chuyển ...