Chuyên đề  » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tâm thức người dân xứ Huế qua ca dao, hò vè
Huế mặc dù không phải là nơi sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng đã gắn liền với Người trong thời gian mười năm. Khoảng thời gian ấy và hình ảnh thân thương của Người vẫn luôn in đậm trong tâm thức người dân xứ Huế.

Gắn thực hiện quy chế dân chủ với Chỉ thị 05 về học Bác
Ngày 2/10, tại huyện Phú Vang, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở của tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề “Kết quả và kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở theo Pháp lệnh 34/PL-UBTVQH 11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc ...

Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn hiện nay, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và xã hội, tăng cường xây ...

Cán bộ và nhân dân thôn La Phú, xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác
Đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả đã đem lại những kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, không ngừng phát triển kinh tế ...

Lán Nà Nưa và lời Bác dạy
Dẫu đã nửa thế kỷ kể từ ngày Bác đi xa, nhưng những lời dạy của Người vẫn vọng vang tính thời sự và mang ý nghĩa vĩnh hằng...

Đọc và suy ngẫm Thư gửi cho học sinh của Bác Hồ
Ngày 5-9-1945 - ba ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn độc lập”, Người viết Thư gửi cho học sinh nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên (1945 - 1946) của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Bức thư này của Hồ Chủ tịch là một tư liệu lịch sử vô cùng quý báu không chỉ của ngành ...

Tích hợp nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các môn học, hoạt động giáo dục ở trường phổ thông
Quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, việc triển khai quá trình dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo nên tác dụng lan tỏa, đồng bộ trong việc giáo dục đạo ...

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền theo quan điểm Hồ Chí Minh
Đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền của Đảng nói riêng là người trực tiếp tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Do đó, theo Hồ Chí Minh yêu cầu trước hết phải xây ...

Hội Cựu chiến binh phường Phú Hậu, thành phố Huế với các phong trào thi đua yêu nước góp phần đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội Cựu Chiến binh phường Phú Hậu đã tổ chức sinh hoạt quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, hội viên, triển khai thực hiện đến ...

Học tập tư tưởng của Bác Hồ và Chính phủ lâm thời về cải cách thủ tục hành chính; chống xa hoa, lãng phí
Cách đây 73 năm, sau thành công của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân đồng bào. Ngay trong buổi họp đầu tiên, ngày 3/9/1945, Chính phủ lâm thời đã thông báo gồm 6 vấn đề, trong đó bao trùm là xây dựng, củng cố khối đoàn kết ...