Chuyên đề  » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VỚI PHONG TRÀO “VÌ ĐÀN EM THÂN YÊU”
Vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào từng công việc cụ thể, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện phong trào “Vì đàn em thân yêu” đến toàn thể đoàn viên thanh niên trong toàn lực ...

Học tập và làm theo Bác để thiết thực chăm lo cải thiện đời sống nhân dân
Những kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang thời gian qua là bằng sự nỗ lực, quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị, có thể còn rất nhỏ bé nhưng quan trọng hơn, là đã hình thành ý thức làm việc cống hiến vì dân ...

Thực hiện Chỉ thị 05 ở Thừa Thiên Huế năm 2018 - Kết quả và bài học từ thực tiễn
Phát huy kết quả đạt được qua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngay từ đầu năm 2018, các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ ...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đến lực lượng Công an nhân dân, Người đã để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều chỉ dạy sâu sắc, có giá trị rất lớn cả về mặt lý luận và thực tiễn.

Giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Sáng ngày 21/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thái Sơn, UVTV, ...

Phương pháp nêu gương trước quần chúng của người cán bộ, đảng viên
Một trong những phương thức để vận động quần chúng được các nhà kinh điển Mác - Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh luận giải là phương pháp nêu gương trước quần chúng của người cán bộ, đảng viên.

Thị xã Hương Thủy đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII của Đảng
Trong Nghị quyết số 26 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ vào xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Triển khai thực ...

Quan điểm của Hồ Chí Minh về nhân dân trong vai trò người chủ quyền lực nhà nước
Trên cơ sở kế thừa những ưu điểm của loại hình thể chế cộng hòa nói chung, vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về thể chế chính trị, kết hợp với thực tiễn của Việt Nam, Hồ Chí Minh đã xây dựng nên mô hình thể chế chính trị Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trong đó, tất cả nhân ...

QUẢNG ĐIỀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05
Thực hiện kế hoạch năm 2018, chiều ngày 24/10/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2018. Đến dự có đồng chí Lê Xuân Hiền – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể cấp huyện, ...