Chuyên đề  » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập tấm gương làm việc trách nhiệm, khoa học, đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đã 50 năm trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng tấm gương, di sản mà Người để lại cho hậu thế vẫn trường tồn với thời gian. Ngày nay, trong bối cảnh đất nước đổi mới và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy ...

Phòng, chống bệnh lười biếng
Ngay từ những năm tháng đầu tiên khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Công việc khẩn cấp bây giờ” đã cảnh báo sớm về những biểu hiện, tính nguy hại của bệnh lười biếng. Nhận diện và đấu tranh phòng, chống bệnh lười biếng trong một bộ phận cán bộ, ...

Thực hành dân chủ theo chỉ dẫn của Bác
Để xây dựng Đảng, theo Hồ Chí Minh, cũng như mọi công việc khác, “thực hành dân chủ rộng rãi” là phương thuốc để phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh và loại trừ những kẻ thoái hóa, biến chất, quan liêu - những kẻ “miệng nói dân chủ ...

Đạo lý Việt Nam trong Di chúc Bác Hồ
Đối diện với bản Di chúc mà Bác Hồ trực tiếp đánh máy, đề ngày 15/5/1965, có chữ ký chứng kiến của Bí thứ Thứ nhất BCH Trung ương Lê Duẩn, hẳn trong chúng ta không ai là không đặc biệt chú ý tới những dòng chữ Bác viết tay thêm vào. Ít thôi, nhưng nếu tìm hiểu kỹ tình hình, bối cảnh trong ...

Những tư tưởng lớn, những vấn đề chiến lược trong Di chúc của Bác Hồ
Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu khởi thảo Di chúc ngày 10-5-1965 và hoàn thành vào tháng 5-1969. Đó là chặng đường lịch sử đặc biệt khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước diễn ra vô cùng ác liệt.

Những kết quả nổi bật về phong trào “Dân vận khéo” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trong tiến trình cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm Dân vận: Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong ...

Làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong cán bộ, đảng viên hiện nay
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn nhấn mạnh: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”(1), sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng. Do đó, cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng ...

Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày 27/9/2019, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồn Biên phòng Lăng Cô đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Đồn Biên phòng Lăng Cô có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển dài 31km, phụ trách 9 tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Lăng Cô. Đóng trên địa bàn phức tạp, vị trí địa hình hiểm trở, cán bộ, chiến sĩ của đồn đã nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm ...

Giá trị văn hóa chính trị qua Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kể từ ngày bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố đến nay, đất nước ta đã thêm 50 năm phát triển. Chừng ấy thời gian để nhìn lại những giá trị của một bản Di chúc đặc biệt có thể cũng chưa đầy đủ, song đã có đủ cứ liệu để khẳng định rằng, Di chúc chứa ...