Chuyên đề  » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Những ngày tháng 2, nhớ những lời Bác dạy!
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhắc nhở chúng ta rằng: “Đảng không phải chỉ cần con số cho nhiều, tuy nhiều là tốt, nhưng phải có cái chất của người đảng viên. mỗi người đảng viên, mỗi người cán bộ từ trên xuống dưới đều phải hiểu rằng: Mình vào đảng để làm đày tớ cho nhân ...

Học tập và làm theo Bác về tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công”. Đây là sự tổng kết lịch sử, nhấn mạnh vai trò của đoàn kết; không có sức mạnh nào bằng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, càng đoàn kết càng thành công, đại đoàn kết ...

Hồ Chí Minh với xây dựng Đảng chân chính cách mạng, xây dựng Đảng về đạo đức
Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về đảng cộng sản-đảng cách mạng chân chính theo học thuyết đảng kiểu mới của Lênin và đảng cộng sản cầm quyền có một vị trí nổi bật, có vai trò đặc biệt quan trọng. Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, ...

“Trồng cây” và “trồng người” như lời Bác dặn
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, “trồng cây” và “trồng người” đều quan trọng, có ý nghĩa lịch sử sâu sắc.

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG “BỘ ĐỘI CỤ HỒ”, ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
Thực hiện Chỉ thị 05 của bộ Chính trị, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thừa thiên Huế đã tích cực lãnh đạo , chỉ đạo tổ chức triển khai đầy đủ nội dung, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra, từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hành động tự giác, thường ...

Những chỉ dẫn của Bác Hồ về cải tạo tư tưởng của đảng viên
Trong bài viết “Tiêu chuẩn của người đảng viên” đăng trên Báo Nhân dân, số 2093, ngày 9-12-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng viên tốt thì Đảng mới mạnh”­ và Người nhấn mạnh, để trở thành đảng viên tốt thì trước hết không thể không cải tạo tư tưởng(1).

Học và làm theo Bác về gắn bó với nhân dân
Sự thống nhất lợi ích giữa Đảng với nhân dân là Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của dân và vì thế, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân là một yêu cầu tất yếu, là nhu cầu tự thân của Đảng và một nguyên tắc để xây dựng Đảng ...

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
Qua thực tiễn xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng được củng cố; quyền con người, quyền công dân được bảo đảm tốt hơn; tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành của hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả.

Bồi dưỡng đạo đức cách mạng theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Một trong những yêu cầu cấp thiết hàng đầu hiện nay
Nghiên cứu, thấm nhuần và nghiêm túc thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là về bồi dưỡng đạo đức cách mạng luôn là yêu cầu cấp thiết hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây ...

“… RẤT MONG CÁC ĐỒNG CHÍ CHIẾN SĨ VÀ CÁN BỘ TA HẾT SỨC CẨN TRỌNG TRONG MỌI CỬ CHỈ, ĐỂ CHO THẾ GIỚI ĐỀU THẤY RẰNG “QUÂN ĐỘI CỤ HỒ CÓ KHÁC!”
Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài viết “Nhân dân với Quân đội”, đăng trên Báo Nhân dân, số 267, ra ngày 19 tháng 11 năm 1954.