Chuyên đề  » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học và làm theo Bác về gắn bó với nhân dân
Sự thống nhất lợi ích giữa Đảng với nhân dân là Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của dân và vì thế, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân là một yêu cầu tất yếu, là nhu cầu tự thân của Đảng và một nguyên tắc để xây dựng Đảng ...

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
Qua thực tiễn xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng được củng cố; quyền con người, quyền công dân được bảo đảm tốt hơn; tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành của hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả.

Bồi dưỡng đạo đức cách mạng theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Một trong những yêu cầu cấp thiết hàng đầu hiện nay
Nghiên cứu, thấm nhuần và nghiêm túc thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là về bồi dưỡng đạo đức cách mạng luôn là yêu cầu cấp thiết hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây ...

“… RẤT MONG CÁC ĐỒNG CHÍ CHIẾN SĨ VÀ CÁN BỘ TA HẾT SỨC CẨN TRỌNG TRONG MỌI CỬ CHỈ, ĐỂ CHO THẾ GIỚI ĐỀU THẤY RẰNG “QUÂN ĐỘI CỤ HỒ CÓ KHÁC!”
Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài viết “Nhân dân với Quân đội”, đăng trên Báo Nhân dân, số 267, ra ngày 19 tháng 11 năm 1954.

Học tập tấm gương làm việc trách nhiệm, khoa học, đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đã 50 năm trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng tấm gương, di sản mà Người để lại cho hậu thế vẫn trường tồn với thời gian. Ngày nay, trong bối cảnh đất nước đổi mới và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy ...

Phòng, chống bệnh lười biếng
Ngay từ những năm tháng đầu tiên khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Công việc khẩn cấp bây giờ” đã cảnh báo sớm về những biểu hiện, tính nguy hại của bệnh lười biếng. Nhận diện và đấu tranh phòng, chống bệnh lười biếng trong một bộ phận cán bộ, ...

Thực hành dân chủ theo chỉ dẫn của Bác
Để xây dựng Đảng, theo Hồ Chí Minh, cũng như mọi công việc khác, “thực hành dân chủ rộng rãi” là phương thuốc để phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh và loại trừ những kẻ thoái hóa, biến chất, quan liêu - những kẻ “miệng nói dân chủ ...

Đạo lý Việt Nam trong Di chúc Bác Hồ
Đối diện với bản Di chúc mà Bác Hồ trực tiếp đánh máy, đề ngày 15/5/1965, có chữ ký chứng kiến của Bí thứ Thứ nhất BCH Trung ương Lê Duẩn, hẳn trong chúng ta không ai là không đặc biệt chú ý tới những dòng chữ Bác viết tay thêm vào. Ít thôi, nhưng nếu tìm hiểu kỹ tình hình, bối cảnh trong ...

Những tư tưởng lớn, những vấn đề chiến lược trong Di chúc của Bác Hồ
Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu khởi thảo Di chúc ngày 10-5-1965 và hoàn thành vào tháng 5-1969. Đó là chặng đường lịch sử đặc biệt khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước diễn ra vô cùng ác liệt.

Những kết quả nổi bật về phong trào “Dân vận khéo” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trong tiến trình cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm Dân vận: Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong ...