Chuyên đề  » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sự kết tinh trí tuệ của một nhà tư tưởng lỗi lạc
Năm mươi năm đã trôi qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta về với “thế giới người hiền”, cùng với thời gian, Đảng và Nhân dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lịch sử và sự kết tinh trí tuệ của một nhà tư tưởng lỗi lạc được thể hiện trong bản Di ...

Trọn đời vâng lệnh quốc dân, vì nước, vì dân
Viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh bao nhiêu cũng chưa đủ, chưa thấu hết những giá trị tư tưởng vượt thời đại của Người. Thời gian càng lùi về sau, đọc lại, ngẫm lại nhiều bài viết của Bác Hồ mới thấy tấm lòng, tình cảm của Bác đối với dân, với nước thật vô cùng nồng ấm, thánh ...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam - Giá trị và những luận điểm cần bổ sung, phát triển
Thực tiễn luôn vận động biến đổi không ngừng, sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay đang đòi hỏi lý luận thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) cần phải được nghiên cứu, nhận thức sâu sắc hơn, nhằm khẳng định những giá trị của nó, đồng thời bổ sung, phát triển cho phù ...

Những cống hiến của ngành Tuyên giáo trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bước đường phía trước
Suốt 50 năm qua, ngành Tuyên giáo đã đóng vai trò là cầu nối tư tưởng chính trị, tình cảm cách mạng, làm cho những giá trị cốt lõi trong Di chúc cùng với nhiều trước tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu vào lý trí và tình cảm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, phát huy sức mạnh khối đại ...

“Bác Hồ với giáo dục”
Đó là chủ đề Hội thảo khoa học do Đảng ủy Đại học Huế tổ chức ngày 26/8. Tham dự Hội thảo có đồng chí Ngô Yên Thi - Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thái Sơn - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh ...

HỘI THẢO KHOA HỌC “THỪA THIÊN HUẾ - 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”
Nằm trong chuổi hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 23/8/2019, tại khách sạn Century – Huế, hội thảo khoa học “Thừa Thiên Huế - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức với sự phối hợp giữa Sở Văn hóa và Thể thao Thừa ...

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ vừa “hồng”, vừa “chuyên” hiện nay
50 năm đã trôi qua, nhưng những tư tưởng trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa thời sự sâu sắc. Luận điểm đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên thành lớp người thừa kế xây dựng chủ ...

Xây dựng tổ chức Đảng ở các cơ quan Trung ương và doanh nghiệp Trung ương trong sạch, vững mạnh theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh trong đó tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Người, một vĩ nhân đã suốt đời phấn đấu hy sinh vì tổ quốc và nhân loại. Di chúc là những lời căn dặn và tình cảm thiết tha; là niềm tin sâu sắc của ...

Những mong muốn của Bác là động lực phấn đấu, hành động của mỗi chúng ta
Sáng 19/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự cuộc giao lưu điển hình tiên tiến toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sáng 20/8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ ...