Chuyên đề  » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

HỒ CHÍ MINH VỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
Công tác tuyên truyền là một bộ phận của công tác tư tưởng, đóng vai trò, vị trí, ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác xây dựng và hoạt động lãnh đạo của Đảng. Xuyên suốt hành trình “dẫn đường, chỉ lối” cho cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng dành nhiều công ...

Những chỉ dẫn của Bác Hồ về phòng, chống bệnh “suy bì” trong nội bộ
Một trong số những “kẻ thù hung ác” của đạo đức cách mạng, của xã hội chủ nghĩa là bệnh suy bì. Sớm nhận ra những biểu hiện, tính nguy hại của bệnh “suy bì”, tị nạnh, Bác Hồ đã có những phân tích thấu đáo về nguyên nhân, chỉ ra biện pháp khắc phục. Những lời căn dặn vẫn còn ...

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng
Sinh mệnh của Đảng, sự thành bại của cách mạng có quan hệ trực tiếp với hoạt động tư tưởng của Đảng.

Hành trình từ Chỉ thị 06 đến Chỉ thị 05 về học và làm theo Bác
Kinh nghiệm lịch sử cũng chỉ ra rằng, lúc nào chúng ta thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và làm theo Bác một cách đúng đắn, thực chất thì chúng ta thành công. Điều này đúng ngay cả trong việc thực hiện các chỉ thị - từ Chỉ thị 06, Chỉ thị 03 đến Chỉ thị 05.

Khẳng định giá trị văn hóa, sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Điều quan trọng nhất đạt được thông qua Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là góp phần nhân rộng ý thức trân trọng những việc làm tốt, những tấm gương sáng, những tấm ...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên
Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trên cả hai phương diện: xác lập những nguyên tắc, quy định, chuẩn mực về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức để thực ...

Quảng Điền: Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày 18/5/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Quang - TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực ...

Liên đoàn Lao động tỉnh: Tuyên dương 19 tập thể và 41 cá nhân tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sáng 19/5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp công đoàn.

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THỪA THIÊN HUẾ
Thừa Thiên Huế vinh dự là nơi gắn với cuộc đời thuở thiếu thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khoảng 10 năm. Đây là giai đoạn có ý nghĩa hết sức quan trọng bồi đắp, hun đúc nên phẩm cách, đạo đức, tư tưởng của Người sau này, như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Người đồng chí, ...

Thực hành dân chủ trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh - phương hướng quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay
Với tầm nhìn của một nhà tư tưởng lớn và sự trải nghiệm thực tiễn của một lãnh tụ phong trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “để làm cho Đảng mạnh, thì phải mở rộng dân chủ” và trong Đảng “phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của ...