Chuyên đề  » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong cán bộ, đảng viên hiện nay
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn nhấn mạnh: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”(1), sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng. Do đó, cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng ...

Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày 27/9/2019, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồn Biên phòng Lăng Cô đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Đồn Biên phòng Lăng Cô có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển dài 31km, phụ trách 9 tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Lăng Cô. Đóng trên địa bàn phức tạp, vị trí địa hình hiểm trở, cán bộ, chiến sĩ của đồn đã nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm ...

Giá trị văn hóa chính trị qua Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kể từ ngày bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố đến nay, đất nước ta đã thêm 50 năm phát triển. Chừng ấy thời gian để nhìn lại những giá trị của một bản Di chúc đặc biệt có thể cũng chưa đầy đủ, song đã có đủ cứ liệu để khẳng định rằng, Di chúc chứa ...

Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Di chúc
50 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, bản Di chúc kết tinh sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người vẫn luôn là những chỉ dẫn quý báu để mỗi tổ chức cơ sở Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nỗ lực học tập, rèn luyện thường xuyên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ...

Trí thức trẻ dân tộc thiểu số thực hiện di chúc của Bác
Thực hiện những lời căn dặn của Bác, trong những năm chiến tranh gian khổ cho đến sau này, công tác bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cốt cán ở vùng dân tộc thiểu số ở Thừa Thiên Huế được duy trì tốt.

Để rèn chữ “liêm” của người cán bộ
Để Đảng ta thật sự là một Đảng lãnh đạo và là đầy tớ thật trung thành của nhân dân thì trước hết cán bộ, đảng viên phải thực hành đoàn kết và thanh khiết... Sinh thời, Hồ Chí Minh đã từng nói: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, nghĩa là nhân dân làm chủ. Đảng ta là Đảng lãnh đạo, ...

Sự kết tinh tư tưởng - đạo đức và phong cách trong “Di chúc” của Hồ Chí Minh
Tròn 50 năm, Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Di chúc là sự kết tinh tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Bài viết này luận giải ý nghĩa thời đại và sự trùng hợp linh thiêng của Di chúc, tầm cao tư tưởng, một mẫu mực về đạo đức, một ...

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là ánh sáng soi đường, là niềm tin tất thắng cho sự nghiệp cách mạng nước ta
Sáng 28-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Học viện Chính trị quốc gia (CTQG) Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (1969-2019).

Giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình
Là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tâm huyết của Người cho công tác xây dựng và phát triển Đảng.