Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cập nhật lúc : 08:19 30/03/2020

Xây dựng các chuyên đề bám sát nghị quyết 54

Thường trực Tỉnh ủy bỏ phiếu biểu quyết số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025

Đến thời điểm này, việc tổ chức đại hội điểm, thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy ở các đảng bộ cơ sở đang tiếp tục được triển khai thực hiện trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm.


Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sát sao đại hội điểm, thí điểm cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI theo kế hoạch.

Chú trọng ngay từ cơ sở

Để đảm bảo chất lượng, đúng quy trình và mang lại kết quả cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 5 tổ công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở và đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Mỗi tổ do một UVTV Tỉnh ủy làm tổ trưởng. Đảng bộ thị xã Hương Trà và Đảng bộ Công an tỉnh đang gấp rút chuẩn bị để triển khai đại hội điểm; Đảng bộ huyện Phong Điền và Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Huế đang tiếp tục chuẩn bị các bước để tiến hành đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư, dự kiến tổ chức trong quý 2/2020.

“Qua đại hội điểm, thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy ở các đảng bộ cơ sở cho thấy, đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết; công tác nhân sự được thực hiện theo đúng quy định. Đối với các xã đã sáp nhập, Đảng bộ huyện, thị xã cũng đã chủ động làm tốt công tác tư tưởng, chế độ chính sách, nhân sự, không để phát sinh những vấn đề phức tạp. Nghị quyết của các cấp ủy Đảng đã cụ thể hóa những nội dung quan trọng trong thực hiện Nghị quyết 54 - NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn đánh giá.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà trao quyết định bổ nhiệm các chức danh cho đội ngũ cán bộ của tỉnh

Ngay sau khi tiến hành xong đại hội điểm, thí điểm ở các đảng bộ, Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy và Thành ủy Huế tập trung lãnh, chỉ đạo việc đánh giá, rút kinh nghiệm để sớm làm rõ những mặt được, chưa được và nguyên nhân. Từ đó, kịp thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

“Phải đề cao vai trò, tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy cơ sở, nhất là vai trò bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cấp ủy viên, đảng viên; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ”, Bí thư Huyện ủy A Lưới Nguyễn Thị Sửu đúc rút từ đại hội điểm, thí điểm trên địa bàn huyện.

UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế Huỳnh Cư chia sẻ: “Việc tổ chức rút kinh nghiệm từ đại hội điểm cấp cơ sở của thành phố góp phần quan trọng vào việc chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội các đảng bộ cấp cơ sở còn lại”.

Với cách làm trên, nhiều tổ chức Đảng ở các địa phương trên địa bàn tỉnh rút ra kinh nghiệm trong quá trình lãnh, chỉ đạo tổ chức đại hội, tháo gỡ vấn đề khó khăn, hạn chế để nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành.

UVTU Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến trao đổi: “Đến thời điểm này, các đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn thực hiện đại hội điểm, thí điểm để rút kinh nghiệm đã và đang trong quá trình hoàn thành các thủ tục cần thiết để tiến hành đại hội”.

Coi trọng tất cả các khâu

“Ngoài công tác lãnh, chỉ đạo chuẩn bị các văn kiện, trình tự, thủ tục tiến hành đại hội thì vấn đề nhân sự được đặt lên hàng đầu”, Bí thư Thị ủy Hương Trà Nguyễn Tài Tuệ cho biết. 

Bí thư Huyện ủy Phong Điền Nguyễn Thanh Bình cho hay, tổ chức bầu trực tiếp bí thư tại đại hội thể hiện sự tin tưởng, ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Hiện, các tiểu ban văn kiện, nhân sự, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh đang tích cực chuẩn bị các bước cần thiết theo quy định.

Tiểu ban văn kiện phục vụ đại hội của tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến lần hai về Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và đang tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện lần ba.

Trước các ý kiến tâm huyết của đội ngũ lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất ban hành các nghị quyết chuyên đề về xây dựng 4 trung tâm theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo quyết tâm cao cho các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, nhất là 9 chỉ tiêu đã được khẳng định trong Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị; 2 chỉ tiêu pháp lệnh theo Quyết định 54 của Thủ tưởng Chính phủ; các chỉ tiêu đặc thù của tỉnh và bổ sung hợp lý một số chỉ tiêu vào phần các nhiệm vụ để phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đề án nhân sự lãnh đạo của tỉnh cũng đang được thực hiện theo các bước quy định.

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu khẳng định, Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI được xây dựng trên cơ sở bám sát những nội dung quan trọng trong Nghị quyết 54 - NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trước đó, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn công tác của Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng do ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm trưởng đoàn cũng đã đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp và những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh thời gian qua, nhất là qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đoàn công tác cũng đã gợi mở những vấn đề mà tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong những năm tới. Đó là, ngoài sự nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới thì cần chú trọng những mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng, những nhiệm vụ, giải pháp đặc thù, riêng có của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, góp phần vào sự thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

https://baothuathienhue.vn

 

Tin bài liên quan