Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cập nhật lúc : 10:56 16/03/2020

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Ngành du lịch tập trung tạo các sản phẩm mới, tăng chất lượng dịch vụ để kích cầu, giới thiệu tới các thị trường khách tiềm năng

Ngày 12/3/2020, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu ký ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.


Chỉ thị nêu rõ, để giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và sức khỏe của nhân dân, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 ở mức cao nhất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tiếp tục đề cao cảnh giác, không để bị động bất ngờ, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin tới các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn về tình hình diễn biến dịch bệnh và các biện pháp ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh, yên tâm, ổn định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

3. Ban cán sự đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo:

- Rà soát, bổ sung các kịch bản tăng trưởng theo cấp độ dịch. Riêng kịch bản tăng trưởng GRDP theo chỉ tiêu đã đề ra (trên 7,5%), xác định rõ các mức phấn đấu cụ thể đối với từng ngành, lĩnh vực trong mỗi quý và có những chính sách, giải pháp kịp thời, hiệu quả để thực hiện.

- Chủ động điều hành ngân sách phù hợp tình hình mới. Điều hành ngân sách theo phương châm “Thu giảm, chi giảm”. Giãn tiến độ, khởi công các công trình, dự án chưa thực sự cấp thiết. Ngoài việc ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, đề án theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, không phát sinh thêm các khoản mục chi ngân sách, trừ trường hợp cấp bách. Cơ cấu lại nguồn thu ngân sách. Thực hiện các giải pháp tăng thu như các dự án có hình thức thu tiền thuê đất một lần cho cả thời kỳ dự án, thu chuyển quyền sử dụng đất, thu vãng lai.

- Tập trung chỉ đạo thắng lợi vụ Đông Xuân 2019 - 2020, chuẩn bị tốt cho vụ sản xuất Hè Thu. Tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, khảm lá sắn, phòng, chống hạn, việc tái đàn sau dịch tả lợn Châu Phi.

- Động viên các cơ sở sản xuất, kinh doanh tự thay đổi, thích ứng, cơ cấu nội bộ, đào tạo lại nhân sự, cắt giảm chi phí, chủ động tìm thị trường mới. Hỗ trợ các doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh; phối hợp, hỗ trợ, liên kết tránh tình trạng phụ thuộc quá lớn nguyên liệu và tiêu thụ vào một thị trường.

- Ngành du lịch tập trung tạo các sản phẩm mới, tăng chất lượng dịch vụ để kích cầu, giới thiệu tới các thị trường khách tiềm năng. Xem xét khả năng miễn, giảm giá vé, phí tại điểm tham quan, vui chơi giải trí trên địa bàn.

Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp. Chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ. Khẩn trương giúp các doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thành thủ tục đầu tư dự án thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục. Tạm hoãn tất cả các cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp nếu không cần thiết.

- Có các giải pháp để động viên tinh thần, hỗ trợ đào tạo lao động phù hợp và khẩn trương hỗ trợ người lao động bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại, thực hiện ngay, kịp thời những giải pháp hỗ trợ đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhất là từ gói hỗ trợ tín dụng của Chính phủ.

4. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của bí thư cấp ủy; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kiên quyết xử lý cán bộ, đảng viên trì trệ, chủ quan, chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ.

5. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, các ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp để giúp Ban Thường vụ theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này.

Tinhuytthue.vn

Tin bài liên quan