Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cập nhật lúc : 08:08 27/02/2020

Phú Vang: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 20/02, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Vang tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho toàn thể cán bộ, đảng viên của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.


Tại Hội nghị, các đồng chí Báo cáo viên của Huyện ủy đã quán triệt, triển khai quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu trong Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị. Đồng thời, nêu ý nghĩa và tầm quan trọng của những nội dung cơ bản được đề cập trong Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, xác định quyết tâm cao trong tổ chức, triển khai thực hiện; phát huy truyền thống cách mạng, anh hùng, phấn đấu đạt nhiều thành tựu hơn nữa để xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu, đặc sắc của Châu Á.

Đồng thời, cán bộ, đảng viên toàn huyện được quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

 

Tin bài liên quan