Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cập nhật lúc : 13:52 23/03/2022

Kết quả sau một năm triển khai Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng


Trên cơ sở xác định các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là những vấn đề lớn, hết sức quan trọng, có giá trị định hướng đối với sự phát triển bền vững của cả nước nói chung và của Thừa Thiên Huế nói riêng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực. Trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh Covid-19, song với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị; sự quyết tâm, quyết liệt trong hành động, sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết của Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng các cấp đã được các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện cơ bản nghiêm túc và đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.  

Công tác tuyên truyền được chỉ đạo triển khai thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đổi mới, sáng tạo, vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch vừa bảo đảm nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát hành Tài liệu Hỏi - đáp về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI để phục vụ việc nghiên cứu, học tập và tuyên truyền Nghị quyết đến các chi, đảng bộ; tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Một số nội dung cơ bản về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh được giới thiệu lồng ghép trong bản tin nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Đặc biệt, đã  tổ chức thành công Cuộc thi  "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII"  trên Internet, thu hút gần 132 ngàn lượt người tham gia, với thành phần, đối tượng rất phong phú, đa dạng, trong đó có sự tham gia của nhiều đối tượng là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, thậm chí có một số người tham gia là người ngoại tỉnh. Cuộc thi đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng.

Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng . Nội dung Chương trình đã bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh để đề ra 08 chương trình trọng tâm với những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhằm tạo sự thống nhất và quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt để bàn và ra các nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị... để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ tổ chức thực hiện. Trọng tâm là đã ban hành 04 Nghị quyết quan trọng: xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học - công nghệ giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2021 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2030.

Với sự triển khai tích cực, đồng bộ, nghiêm túc của các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở, việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và toàn xã hội. Đặc biệt, thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Đảng các cấp, trong thời gian qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nhưng nền kinh tế của tỉnh từng bước tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững. Cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện, diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang hiện đại. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Đã thực hiện đạt kết quả tốt những chủ chương, phong trào lớn của tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ như: Chương trình di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế; phong trào “xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch”; “Ngày Chủ nhật xanh”, “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”.... Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị luôn được quan tâm; bộ máy hành chính từng bước được đổi mới theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết của Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự sự đồng lòng, đồng sức của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết nhất trí của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh. Đặc biệt, với những kết quả đạt được đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị sớm xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương./.

Nguyễn Thị Hường

 

Tin bài liên quan