Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cập nhật lúc : 08:22 25/02/2020

Học viện Âm nhạc Huế tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị

Sáng ngày 20/02/2020, Học viện Âm nhạc Huế tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đến dự chỉ đạo và quán triệt Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Sơn - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.


Tại Hội nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên được đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị. Đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn từ nay đến năm 2045; mục tiêu đặt ra là, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh, quyết tâm đưa Nghị quyết 54 đi vào thực tiễn, tạo những bước phát triển toàn diện, bứt phá theo đúng quan điểm, mục tiêu Nghị quyết 54 đề ra. Nghị quyết nêu rõ, xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

 Sau Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ các nội dung của Nghị quyết để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

NGUYỄN THỊ HƯỜNG 

Tin bài liên quan