Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cập nhật lúc : 10:25 23/03/2020

Đoàn Kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Ngày 20/3, Đoàn Kiểm tra Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thái Sơn - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.


Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Nhận thức của cấp ủy các tổ chức đảng, đảng viên ngày càng sâu sắc, đầy đủ, toàn diện hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Đảng ủy đã bám sát các chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết Đại hội của cấp trên và cấp mình để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, qua đó đã mang lại hiệu quả thiết thực, tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của Đại học Huế đối với nền giáo dục đào tạo của đất nước và phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia Huế, phấn đấu đến năm 2025 ở trong tốp 300 các trường đại học hàng đầu Châu Á và 1000 các trường đại học thế giới; thực sự trở thành một trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thái Sơn đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế. Bên cạnh đó đồng chí cũng chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế qua đó đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế và cấp ủy đảng các cấp kịp thời khắc phục để góp phần xây dựng các tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Tin bài liên quan