Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cập nhật lúc : 16:11 27/02/2020

Đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Ngày 26/02/2020, Đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thái Sơn - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo làm Trưởng đoàn tiến hành làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế để công bố quyết định, kế hoạch, đề cương, lịch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế.


Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thái Sơn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn phát biểu nêu rõ mục đích yêu cầu của cuộc Kiểm tra, nhằm đánh giá ưu điểm, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, trên cơ sở đó kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa khuyết điểm, đảm bảo cho việc lãnh đạo và thực hiện có hiệu quả tại đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Quang Linh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế nêu một số vấn đề liên quan đến việc chuẩn bị cho công tác kiểm tra của Đoàn kiểm tra và thống nhất với Kế hoạch, Lịch làm việc của Đoàn kiểm tra; đồng thời, sẽ kịp thời chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc Kế hoạch, Lịch làm việc, xây dựng báo cáo, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan để làm việc với Đoàn kiểm tra.

 NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Tin bài liên quan