Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cập nhật lúc : 08:25 02/08/2018

Đảng ủy QS tỉnh: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7, khóa XII

Đại tá Lê Ngọc Thanh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh quán triệt các nội dung nghị quyết tại hội nghị

Ngày 01/8, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) cho cán bộ, Đảng viên thuộc cơ quan Bộ chỉ huy, Viện Kiểm sát, Toà án, Điều tra hình sự Quân khu 4 và các đơn vị trực thuộc


Tại hội nghị các cán bộ, Đảng viên đã được quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Trong đó, tập trung đi sâu tìm hiểu 3 chuyên đề gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TQ về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trọng doanh nghiệp; Nghị số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng chỉ rõ các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra; đề cập tới những vấn đề lớn, tác động sâu sắc đến sự phát triển bền vững đất nước cũng như tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng cần cụ thể hóa Nghị quyết vào chương trình hành động sát với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Lực lượng vũ trang tỉnh, thống nhất ý chí và hành động, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng Lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Toàn cảnh hội nghị 

 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Tin bài liên quan