Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Sở Văn hóa và Thể thao triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7
Sáng 9/8, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7, khóa XII.

Phong Điền tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII
Sáng ngày 3/8, UBND huyện Phong Điền phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phong Điền tổ chức hội nghị quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên các cơ quan đơn vị huyện.

Đảng ủy QS tỉnh: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7, khóa XII
Ngày 01/8, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) cho cán bộ, Đảng viên thuộc cơ quan Bộ chỉ huy, Viện Kiểm sát, Toà án, Điều tra hình sự Quân khu 4 và các đơn vị trực thuộc

Nam Đông: Triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7
Sáng ngày 24/7, huyện Nam Đông tổ chức triển khai, quán triệt học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

Huyện ủy Phong Điền quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng
Ngày 20/7, Huyện ủy Phong Điền tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trên địa bàn toàn huyện.

A Lưới: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII
Sáng 19/7, Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng.

Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh tiến hành quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)
Sáng 19/7, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

Thị ủy Hương Trà: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng
Ngày 13/7, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thị xã để học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 của Ban Chấp hành Trương ương Đảng (khóa XII).

Từ nghị quyết đến hành động
Một số chi bộ thuộc Đảng bộ xã Phú Vinh (A Lưới) đã cụ thể hóa nghị quyết về chuyển dịch cơ cấu kinh tế của cấp ủy cấp trên sát với thực tế, góp phần thúc đẩy lĩnh vực dịch vụ, thương mại trên địa bàn ngày càng phát triển.

LĐLĐ tỉnh quán triệt Nghị quyết Trung ương Bảy
Chiều 9/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt học tập Nghị Quyết Hội nghị lần thứ Bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ công đoàn tỉnh.