Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tiếp tục đổi mới tư duy đối ngoại trong giai đoạn chiến lược mới
Dự thảo văn kiện trình Ðại hội Ðảng lần thứ XIII đã đánh giá toàn diện kết quả công tác, bài học kinh nghiệm của Ðại hội XII, tiếp tục kế thừa và phát triển trí tuệ của Ðảng ta qua các kỳ Ðại hội trước, đồng thời thể hiện mạnh mẽ tinh thần đổi mới tư duy, trong đó có tư duy ...

Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài
Việc nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Chỉ thị 45 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để chúng ta tổng kết, đánh giá toàn diện, sâu sắc thực trạng, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đối ...

Tin tưởng công tác xây dựng và thi hành pháp luật sẽ có một bước chuyển biến tốt hơn
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã bày tỏ tin tưởng như vậy khi phát biểu tại Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật diễn ra sáng 24/11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Văn kiện sao cho dễ hiểu, dễ nhớ
Người dân chỉ có thể đóng góp các ý kiến tâm huyết của mình nếu như họ thật sự hiểu lời lẽ của văn kiện.

Huyện ủy Phú Lộc triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 69-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Chiều ngày 27/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lộc tổ chức Hội nghị Huyện ủy mở rộng triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 69-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm ...

Thừa Thiên Huế: Quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy
Chiều ngày 17/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy. Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Xây dựng các chuyên đề bám sát nghị quyết 54
Đến thời điểm này, việc tổ chức đại hội điểm, thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy ở các đảng bộ cơ sở đang tiếp tục được triển khai thực hiện trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm.

Kết quả tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
Ngày 10/12/2019, Bộ Chính trị (khoá XII) đã ban hành Nghị quyết 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 54). Đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn từ nay đến năm 2045.

Đoàn Kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Ngày 20/3, Đoàn Kiểm tra Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thái Sơn - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gắn với Nghị ...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Ngày 12/3/2020, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu ký ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.