Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Huyện ủy Phú Lộc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII)
Sáng ngày 20/12/2017, Huyện ủy Phú Lộc đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII). Tham gia học tập, quán triệt có cán bộ, đảng viên các Đảng bộ Cơ quan chính quyền; Đảng bộ Huyện ủy; Đảng bộ Mặt trận – ...

Hương Thủy: Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)
Chiều 14/9, Thị ủy Hương Thủy tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương lần thứ 5 cho cán bộ công đoàn
Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức sáng 14/9 với sự tham gia của các cán bộ công đoàn chủ chốt trong toàn tỉnh.

Sở Y tế học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5
Sáng 29/8, Đảng ủy Sở Y tế tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho bí thư, phó bí thư ở các chi bộ trực thuộc với 3 chuyên đề chính: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị ...

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về Cải cách hành chính
Chiều ngày 28/7, Ban điều hành thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 đã tổ chức họp để đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ...

Hương Trà: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII
Ngày 24/7, Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII đến cán bộ chủ chốt toàn thị xã.

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X)
Chiều 29/6, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương” và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị ...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)
Sáng 29/6, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu khai mạc hội nghị. Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế đến ...

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XII
Ngày 09/6/20117, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối.

Huyện ủy Quảng Điền: Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XII
Ngày 06/6, Huyện ủy Quảng Điền đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện.