Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh tiến hành quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)
Sáng 19/7, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

Thị ủy Hương Trà: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng
Ngày 13/7, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thị xã để học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 của Ban Chấp hành Trương ương Đảng (khóa XII).

Từ nghị quyết đến hành động
Một số chi bộ thuộc Đảng bộ xã Phú Vinh (A Lưới) đã cụ thể hóa nghị quyết về chuyển dịch cơ cấu kinh tế của cấp ủy cấp trên sát với thực tế, góp phần thúc đẩy lĩnh vực dịch vụ, thương mại trên địa bàn ngày càng phát triển.

LĐLĐ tỉnh quán triệt Nghị quyết Trung ương Bảy
Chiều 9/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt học tập Nghị Quyết Hội nghị lần thứ Bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ công đoàn tỉnh.

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)
Ngày 22 tháng 6 năm 2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 74-KH/TU về tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) để chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Cán bộ toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng
Ngày 29/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng theo hình thức trực tuyến. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các ...

Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết
Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bảy khóa XII của Đảng phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng; khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học ...

Phú Vang: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng, khóa XII
Chiều ngày 23/5, Huyện ủy Phú Vang tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng khóa XII, cho các cán bộ chủ chốt toàn huyện.

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả - nhiệm vụ quan trọng của cải cách hành chính nhà nước

Ngăn chặn việc bổ nhiệm cán bộ tùy tiện, thiếu tiêu chuẩn
Tình trạng người nhà, người thân của lãnh đạo một số địa phương, đơn vị không đủ tiêu chuẩn, điều kiện nhưng vẫn được nâng đỡ, bổ nhiệm giữ các vị trí quan trọng như trên đã khiến dư luận không khỏi bất bình, bức xúc...