Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thị ủy Hương Trà: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X)
Ngày 12/9, Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị với cán bộ chủ chốt toàn thị xã để tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đồng thời triển khai một số văn bản mới của Trung ương.

Những lưu tâm khi sắp xếp đơn vị hành chính ở địa phương
Việc sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã, giảm số lượng thôn, tổ dân phố ở một số địa phương là cần thiết nhưng cần tính toán thận trọng, chu đáo, lường hết những vướng mắc có thể xảy ra.

Một số kết quả đạt được qua việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)
Trên cơ sở xác định những nội dung Nghị quyết do Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) thông qua là những vấn đề lớn, quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự đổi mới, phát triển của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, sau khi có hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ...

Tình hình tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII
Thực hiện Hướng dẫn 65-HD/BTGTW, ngày 28/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 22/6/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 74-KH/TU về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) để ...

Sở Văn hóa và Thể thao triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7
Sáng 9/8, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7, khóa XII.

Phong Điền tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII
Sáng ngày 3/8, UBND huyện Phong Điền phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phong Điền tổ chức hội nghị quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên các cơ quan đơn vị huyện.

Đảng ủy QS tỉnh: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7, khóa XII
Ngày 01/8, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) cho cán bộ, Đảng viên thuộc cơ quan Bộ chỉ huy, Viện Kiểm sát, Toà án, Điều tra hình sự Quân khu 4 và các đơn vị trực thuộc

Nam Đông: Triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7
Sáng ngày 24/7, huyện Nam Đông tổ chức triển khai, quán triệt học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

Huyện ủy Phong Điền quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng
Ngày 20/7, Huyện ủy Phong Điền tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trên địa bàn toàn huyện.

A Lưới: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII
Sáng 19/7, Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng.