Bảo vệ nền tảng tư tưởng

Cập nhật lúc : 10:32 18/01/2024

Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đạt chuẩn - bước chuyển trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Cán bộ và công tác cán bộ luôn là nhân tố đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, vì vậy, “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định: cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước. “Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng”.


Ngày 19/5/2021 Ban Bí thư ban hành Quy định số 11 về xây dựng Trường Chính trị chuẩn đã thể hiện sự quan tâm của Đảng ta đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đây cũng chính là đột phá về thể chế nhằm nâng cao chất lượng toàn diện hệ thống trường Đảng cấp tỉnh; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

Ngay sau khi Quy định số 11 được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, yêu cầu của Quy định, đã ban hành Quyết định số 745-QĐ/TU, ngày 16/5/2022 phê duyệt Đề án xây dựng trường chính trị chuẩn và đã xác định, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng của nhiệm kỳ. Với sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm, vượt lên mọi khó khăn, thử thách; cùng sự quan tâm, hướng dẫn sát sao của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong thời gian qua, đặc biệt sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà, dưới sự lãnh đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế được công nhận Trường đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư với 6/6 tiêu chí và 55 chỉ tiêu được đánh giá đạt chuẩn, trong đó có 18 chỉ tiêu vượt chuẩn theo quy định. Đây là cột mốc quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, thực hiện khâu đột phá trong công tác cán bộ của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Có được kết quả đầy vinh dự và tự hào trên là do sự đóng góp bền bỉ, lâu dài của đội ngũ cán bộ, giảng viên và hàng vạn lượt học viên đã và đang công tác, học tập tại Trường. Những thế hệ cán bộ, thầy giáo, cô giáo của Trường đã không ngại khó khăn, đem hết trách nhiệm, tận tâm, tận lực, tận tụy đóng góp cho công tác giáo dục lý luận chính trị, trang bị kỹ năng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh “vừa hồng, vừa chuyên”. Chính phong cách của người “huấn luyện cán bộ” Trường Đảng đã góp phần rèn giũa, xây dựng phong cách ngày càng chuyên nghiệp, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ cán bộ tỉnh trong thời gian qua.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm đổi mới đồng bộ trong tất cả các khâu, quy trình, tạo đột phá về đổi mới phương pháp dạy - học, thi, kiểm tra, đánh giá; mô hình, loại hình đào tạo, bồi dưỡng phong phú, đa dạng; hoàn thành quy mô đào tạo, bồi dưỡng lớn, chất lượng không ngừng được nâng lên. Nét nổi bật là cùng với thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo phân cấp, Nhà trường đã tăng cường đào tạo TCLLCT hệ tập trung; đồng thời Nhà trường tham mưu cho tỉnh ủy triển khai mở 03 lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị và 04 lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ cấp huyện của 05 tỉnh Nam Trung Lào giai đoạn từ năm 2023-2026. Việc mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Lào có ý nghĩa to lớn trong việc đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ của Bạn, đồng thời duy trì, vun đắp, xây dựng, bảo vệ và thắt chặt hơn nữa quan hệ láng giềng, hữu nghị đặc biệt lâu dài hợp tác toàn diện giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với 05 tỉnh  Nam Trung Lào  nói riêng và hai nước Việt Nam - Lào nói chung.

Thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhiều lượt cán bộ đã học tập và trưởng thành; sau khi được đào tạo, bồi dưỡng đã tích cực, chủ động vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh, quốc phòng của địa phương.

Trong thời gian tới, để tiếp tục xây dựng và phát triển Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đạt chuẩn mức 2,  xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Trường Chính trị tỉnh cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tập trung xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, xác định sứ mệnh, tầm nhìn... cũng như định hướng phát triển nhà trường trước mắt. Đồng thời, cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục phát huy truyền thống hơn 30 năm xây dựng và phát triển Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, chủ động, tích cực, tập trung nâng cao chất lượng, tiếp tục từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn mức 2 nhằm phát triển đồng bộ, toàn diện, chuyên nghiệp, hiện đại góp phần xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển.

Thứ hai, xây dựng Đảng bộ, tập thể nhà trường đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng tổ chức, bộ máy Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ số lượng, phù hợp về cơ cấu, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; giỏi về lý luận, am hiểu thực tiễn; tinh thông về kỹ năng, nghiệp vụ; yêu nghề, tâm huyết, tận tuỵ với công việc.

Thứ ba, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, mở rộng quy mô, loại hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong đào tạo, bồi dưỡng, cần quan tâm đa dạng các loại hình phù hợp nhu cầu học tập nâng cao trình độ về lý luận chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ, đạo đức công vụ cho từng nhóm đối tượng, theo vị trí việc làm. Trong nghiên cứu khoa học cần bám sát thực tiễn và các chủ trương, định hướng phát triển chiến lược của tỉnh, nhất là các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá, lựa chọn vấn đề nghiên cứu sát thực, giải quyết những đòi hỏi từ thực tiễn phát triển của địa phương.

Thứ tư, đối với đội ngũ học viên của trường cần nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm; kiên quyết khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị, xác định động cơ, thái độ học tập đúng đắn; vận dụng sáng tạo kiến thức, kỹ năng đã được học vào thực tiễn... xứng đáng là những cán bộ của Đảng, được học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục của Đảng. 

Thứ năm, chủ động, sáng tạo trong biên soạn giáo án, tổ chức thực hiện chương trình theo Quyết định 292-QĐ/HVCTQG, ngày 21/01/2021 của Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh về đào tạo trung cấp lý luận cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở đúng quy định, gắn với cập nhật quan điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XVI vào giảng dạy. Đồng thời bám sát vào khung chương trình của Học viện và Bộ Nội vụ để nghiên cứu, biên soạn tài liệu bồi dưỡng các chức danh cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo khoa học, cơ bản, hệ thống rõ về lý luận, sát với đối tượng và phù hợp với thực tiễn.

Thứ sáu, tăng cường chuyển đổi số trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường trong tình hình mới với yêu cầu ngày càng cấp thiết, trước mắt cần thực hiện trên nền tảng số một số hoạt động chưa ứng dụng nhiều công nghệ thông tin như: số hóa đề thi, hình thức thi, quản lý học viên, nghiên cứu khoa học …

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới với mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Thừa Thiên Huế đang đứng trước những thời cơ phát triển mới và cả những thách thức không nhỏ. Điều đó, đòi hỏi Thừa Thiên Huế phải có một đội ngũ cán bộ có đủ bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng; có tư duy sáng tạo trong hoạch định và thực hiện chính sách phát triển; có năng lực quản lý, điều hành xã hội tốt; đáp ứng tốt với việc quản trị một đô thị văn minh trong tương lai. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đạt chuẩn mức 1 có nhiều việc mới, việc khó, đòi hỏi phải khẩn trương, tích cực và có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, đặc biệt là tạo được sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao của toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức và học viên góp phần xây dựng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Thị Hường

Tin bài liên quan